Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Praca laureatki II nagrody konkursu INSPIRACJE 2021 – Aleksandry Śmietany pt. „Mania” 3 z cyklu „Nierównowaga”.

Studentki ASP w Warszawie laureatkami konkursu INSPIRACJE 2021

Opublikowano 26 stycznia 2022

Rozstrzygnięto konkurs INSPIRACJE, który dedykowany jest studentkom i studentom czwartego i piątego roku studiów na wyższych uczelniach plastycznych oraz na kierunkach artystycznych na innych uczelniach. Drugie miejsce zajęła Aleksandra Śmietana, absolwentka warszawskiej ASP (Wydział Rzeźby) z pracą  pt. “Mania” z cyklu “Nierównowaga”. Trzecia nagroda powędrowała do studentki Malarstwa ASP w Warszawie – Julii Platt, autorki obrazu pt. “Autoportret w fajnej koszuli”. Gratulujemy! Organizatorem Konkursu INSPIRACJE jest Fundacja Sztuki Współczesnej “PALETA”.

 

Pierwsze miejsce

 

Pierwszą nagrodę – “Złotą Paletę 2021” otrzymała Weronika Wrzosek, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi (Wydział Sztuk Wizualnych) za instalację graficzną site specific pt. “Etapy”. Grafiki przedstawiają kobietę w różnych etapach jej życia. Powstały na podstawie fotografii autorki i kobiet z jej rodziny. Praca odnosi się do samotności, przemijania, śmiertelności. Weronika Wrzosek ukończyła również cztery lata studiów na Wydziale Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów na Politechnice Łódzkiej.

 

Drugie miejsce

 

Laureatka II nagrody – Aleksandra Śmietana zaprezentowała w konkursie pracę “Mania”, należącą do cyklu “Nierównowaga”.

 

“Osoba w manii nie ma kontroli. Jest w czasie własnego szaleństwa, z którego chory nie zdaje sobie sprawy. Nie kieruje się rozumem, a emocjami i wrażeniami. Jest samonapędzającą się machiną bez układu sterowania. Dąży ku samo destrukcji” – mówi Aleksandra Śmietana.

 

Trzecie miejsce

 

U Julii Platt, laureatki III nagrody przedmiotem tworzonych obrazów jest studium kolorów, światła i kompozycji z otaczającego świata. Artystyczną satysfakcję daje studiowanie najmniejszych detali, które uwiarygadniają podjęty temat. Autorka w konkursie zaprezentowała obrazu pt. “Autoportret w fajnej koszuli”.

 

Wspieranie młodych artystów_ek w promocji ich twórczości

 

Organizowany przez Fundację Sztuki Współczesnej “PALETA” konkurs jest skierowany do młodych twórców w dziedzinie sztuk plastycznych – studentek i studentów czwartego i piątego roku studiów na wyższych uczelniach plastycznych oraz kierunków artystycznych na innych uczelniach, a także absolwentek i absolwentów o ww. profilu, którzy nie ukończyli 30 roku życia.

Ideą konkursu INSPIRACJE jest wspieranie młodych artystek i artystów w promocji ich twórczości, działanie na rzecz budowania wizerunku, zdobywaniu samodzielności na rynku sztuki, a także tworzenia relacji z odbiorcami sztuk plastycznych. Celem Fundacji i Konkursu INSPIRACJE jest wzmocnienie młodych ludzi w ich postawach twórczych i ambicjach artystycznych. Zadaniem konkursu jest stworzenie możliwości zaprezentowania prac szerszej publiczności, zdobycia doświadczeń w prezentowaniu sztuki, docieraniu do jej odbiorców.

 

“Konkurs, zgodnie z intencjami organizatorów, miał odzwierciedlenie w szerokim zainteresowaniu ze strony studentów ostatnich lat studiów oraz młodych absolwentów. W szczególności uczestniczyły w nim osoby w grupie wiekowej 24-26 lat (prawie połowa). Studenci i absolwenci ASP stanowili 74% uczestników, zaś pozostała część była reprezentowana przez osoby związane z kierunkami i wydziałami sztuki lub artystycznymi uczelni o innych profilach. Cztery najliczniej reprezentowane w konkursie uczelnie to: ASP w Warszawie, ASP w Katowicach, ASP w Krakowie oraz ASP we Wrocławiu” – relacjonują organizatorzy konkursu. 

 

Jury konkursu

 

Piotr Cegłowski, Elżbieta Fuchs, Stanisław Kluza, Jacek Kurek, Paweł Mortas, Lech Szajdak, Łukasz Wądołowski.

W pierwszej fazie członkowie Kapituły Konkursu rekomendowali uczestników i uczestniczki do etapu finałowego. Najwięcej punktów w tej fazie zebrali studenci_ki i absolwenci_tki ASP w Warszawie.

Do finałowej tury Konkursu zakwalifikowało się 10 uczestników_ek: Anna Bidzilla, Nina Dziwoki, Michał Kawałko, Jakub Padula, Julia Platt, Szymon Poloczek, Marianna Rakowska, Aleksandra Śmietana, Weronika Wrzosek, Shuai Zhang. Najliczniej były reprezentowane ASP w Katowicach i ASP w Warszawie (po 2 osoby).

W finale Jury najwięcej punktów przyznało studentom_kom i absolwentom_tkom ASP w Warszawie (32,81%), ASP w Łodzi (18,75%), ASP w Katowicach (10,94%), UMK w Toruniu (10,94%) oraz Uniwersytetowi w Poznaniu (10,94%).

Kapituła Konkursu wyróżniła dodatkowo: malarstwo Michała Kawałko z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Wydział Sztuk Pięknych) pt. “Chrystus w wieku lat dwunastu” oraz instalację na płótnie pt. “Izolacja” Shuai Zhang z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu).

 


Materiały pochodzą od organizatora konkursu – Fundacji Sztuki Współczesnej “PALETA”.