Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link

"Słowniczek instytucji" pod redakcją dr Maryny Tomaszewskiej

Opublikowano 8 lutego 2022

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym numerem czasopisma BIURwydawanym przez BWA Wrocław – "Słowniczkiem instytucji". Publikacja powstała pod redakcją dr Maryny Tomaszewskiej z Wydziału Sztuki Mediów ASP w Warszawie oraz Anny Mituś. Autorami i autorkami tekstów są m.in. dr Marika Kuźnicz i dr hab. Jan Sowa, prof. ASP z Wydziału Zarządzania Kulturą Wizualną naszej uczelni. Słowniczek jest wynikiem działań mobilnej pracowni i składa się z ponad stu dwudziestu haseł, kluczowych dla przyszłości środowiska sztuki i instytucji kultury.

 

"Publikacja jest (zaledwie i aż) próbą zdefiniowania sytuacji i zadań instytucji sztuki w Polsce – sformułowaną na potrzeby chwili przez grupę kilkunastu osób, które wspólnie odbyły podróż pociągiem PKP Intercity, żeby przez dwa kolejne dni spierać się we Wrocławiu o sprawy kluczowe dla przyszłości własnego środowiska. Autorzy i autorki debatowali o instytucji kultury, o jej celowości, dostępności, widzialności i zaangażowaniu w sprawy zbiorowości. O elastycznych formach i modelach finansowania, działaniu i reagowaniu w obliczu wyzwań stojących przed sektorem kultury: prekarności, wykluczeń i kryzysu autorytetów. O edukacji kulturowej, a wreszcie konieczności zajęcia odpowiedzialnego stanowiska wobec widma globalnej katastrofy klimatycznej. Jest poważnie, ale i z przymrużeniem oka" – wyjaśniają redaktorki.

 

  • BIURO nr 19.: Słowniczek instytucji jest dostępny w wybranych księgarniach artystycznych, a także do pobrania na wolnej licencji (plik PDF)

 


Redaktorka naczelna Anna Mituś

Redaktorka prowadząca Maryna Tomaszewska

Autorzy i autorki Yuriy Biley, Maciej Bujko, Maja Demska, Dominika Drozdowska, Marta Gendera, Marek Krajewski, Marika Kuźmicz, Berenika Nikodemska, Marcin Polak, Arkadiusz Półtorak, Bartosz Przybył-Ołowski, Dawid Radziszewski, Katarzyna Roj, Jan Sowa, Joanna Stembalska, Joanna Synowiec, Ewa Tatar, Aleksy Wójtowicz, Szymon Żydek

Sekretariat redakcji Patrycja Ścisłowska, Agata Kalinowska

Projekt graficzny Renata Motyka

Wydawca BWA Wrocław – Galerie Sztuki Współczesnej, Biuro – Organ Prasowy BWA Wrocław

 

 


Autor zdjęć: Michał Matejko