Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link
Autor grafiki: Marcin Małecki

"Zadanie: Forma" Monografia Tadeusza Breyera autorstwa dr Marii Rudzkiej

Opublikowano 8 lutego 2022

Nakładem Wydawnictwa ASP w Warszawie ukazała się obszerna monografia Tadeusza Breyera "Zadanie: Forma. Pracownia profesora Tadeusza Breyera w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych w latach 1923-1939" autorstwa dr Marii Rudzkiej z Międzywydziałowej Katedry Historii i Teorii Sztuki.

Praca poświęcona jednej z wiodących pracowni naszej Uczelni w okresie międzywojennym. Rozpoznanie jej dorobku, możliwe dzięki szerokim kwerendom i wykorzystaniu materiałów w znacznej mierze nieznanych do tej pory, okazuje się kluczowe dla zrozumienia specyfiki nauczania na ASP oraz dla właściwego rozpoznania zjawisk i fenomenów tak w zakresie rzeźby, jak i w ogóle sztuk plastycznych tak doby Dwudziestolecia, jak i następnych dekad, na które przypadało apogeum karier wielu z wychowanków Breyera. Analiza metodyki nauczania, oparta na szeregu nieznanych dokumentów, programów, ale nade wszystko niezwykle obszernym materiale ikonograficznym może, a nawet powinna stanowić istotny punkt odniesienia dla aktualnej praktyki pedagogicznej uczelni artystycznych.

Rozprawa wypełnia wiele luk w historii sztuki polskiej XX w., w przypadku artystów bardziej znanych pozwalając właściwie interpretować genezę różnych aspektów ich twórczości, wprowadzając zarazem do obiegu naukowego szereg sylwetek artystów i artystek zupełnie, albo prawie zupełnie zapoznanych.


Autor grafiki: Marcin Małecki