Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link
Zaproszenie na wystawę "Projektowanie Doświadczeń"

"Projektowanie Doświadczeń"

Opublikowano 18 lutego 2022

Odsłona głównej wystawy Festiwalu Poznań Design Festiwal 2021 w Pałacu Czapskich

24 lutego 2022 r. otwiera się wystawa pt. "Projektowanie Doświadczeń" Wydziału Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Prezentuje ona obiekty, projekty i dokumentacje działań wideo studentów i wykładowców Wydziału Wzornictwa ASP w Warszawie. Łączy je wspólne podejście do projektowania, którego celem nie jest wytworzenie nowych przedmiotów, ale raczej projektowanie doświadczenia kontaktu z nimi, kształtowanie nowych postaw, uruchamianie zmiany obyczaju. Ekspozycję będzie można zobaczyć do 12 marca 2022 r.

"Projektowanie doświadczeń" to moment, w którym nasza uwaga przenosi się ze sfery "mieć" do sfery "być". Nowe rozumienie współczesności i designu wymusza na projektantach synkretyczne wykorzystanie szerokiego spektrum oddziaływania form, które mogą mieć silny i realny wpływ kulturotwórczy.

Na ekspozycji znajdą się prace takie jak: "Negative Silhouette" – praca dyplomowa Martyny Kołtun – negatyw sylwetki nawiązujący do koncepcji Oskara Hansena "aktywnego negatywu" oraz "Urny ceramiczne" – Marleny Norowskiej Obwara – urny na prochy stworzone przy pomocy techniki mającej swoje korzenie w Europie Wschodniej XII wieku; czy "Biżuteria emancypacyja" Konrada Dybickiego, projekt zwracający uwagę na problem dyskryminacji płciowej w świecie designu.

Wystawa "Projektowanie Doświadczeń" została przygotowana dla Poznań Design Festiwal, który podczas 8 edycji w 2021 roku prezentował prace nawiązujące do hasła "ZAKORZENIENIE. Inspiracja tradycją".

 

W czasach, gdy świat wirtualny i rzeczywisty przenikają się, nasze otoczenie jest nieustającą inspiracją dla ciągłego rozwoju. Jednocześnie coraz silniej odczuwamy potrzebę zakorzenienia rozumianego jako gotowość do ciągłego obserwowania natury, tradycji i codzienności. Czerpiemy z różnorodności świata, ale coraz wyraźniej widzimy, że jesteśmy tylko jego częścią." – mówią kuratorki wystawy, dr Ewa Maria Śmigielska i dr Magdalena Małczyńska-Umeda.

 

Zapraszamy także na wydarzenia towarzyszące wystawie:

 • 24 lutego 2022 (czwartek), g. 13.00-14.00 – oprowadzanie kuratorskie
 • 3 marca 2022 (czwartek), g. 16.00-17.00 – spotkanie dla osób kandydujących na studia na Wydziale Wzornictwa – Projektowanie Produktu. Poprowadzi dr Dominik Głąb (Obowiązują zapisy drogą mailową pod adresem: wzornictwo@asp.waw.pl (limit 11 Osób) obowiązuje kolejność zapisów do dnia 28.02.2022
 • 5 marca 2022 (sobota) – warsztaty "Kapitalistyczny tor przeszkód" Poprowadzi pedagożka i animatorka mgr Anna Olszak. Wstęp na zajęcia jest bezpłatny. Obowiązują zapisy drogą mailową pod adresem: kapitalistycznytorprzeszkod@gmail.com (limit 11 Osób) obowiązuje kolejność zapisów do dnia 03.03.2022
  – g. 13.00-14.00 – temat: Migracje i Migranci
  – g. 16.00-17.00 – temat: Kwestie Zarobków
 • 5 marca 2022 (sobota), g. 16.00-17.00 – warsztaty "Kapitalistyczny tor przeszkód" temat: Kwestie Zarobków
 • 10 marca 2022 (czwartek), g. 16.00-17.00 – spotkanie dla osób kandydujących na Wydział Wzornictwa – Projektowanie Ubioru. Poprowadzi Janusz Noniewicz. Obowiązują zapisy drogą mailową pod adresem: rekrutacja.wzornictwo@asp.waw.pl (limit 11 Osób) obowiązuje kolejność zapisów do dnia 05.03.2022
 • 12 marca 2022 (sobota), g. 12.00-13.00 – oprowadzanie kuratorskie
 • 12 marca 2022 (sobota), g. 18.00-19.00 – koncert Współczesna Mandolina Bluegrassowa, projekt Michał Bułas, Stacja Folk 1⁄2. Wstęp jest bezpłatny. Obowiązują zapisy drogą mailową pod adresem: karolina.jastrzebska@gmail.com (limit 11 Osób) obowiązuje kolejność zapisów. Zapisy do dnia 10.03.2022.

 

Uczestniczki / uczestnicy wystawy:

Marlena Norowska (dyplom lic. promotor prof.  Jerzy Porębski)
Bartłomiej Rey (dyplom lic. promotor dr Daniel Zieliński)
Szymon Zakrzewski (dyplom mgr. promotor dr hab. Jarosław Kozakiewicz)
Michał Bułas (dyplom lic. promotor dr Paweł Jasiewicz)
Anna Jurgielewicz (pracownia dr Pawła Grobelnego)
Anna Gwiazda  (pracownia dr Tomka Rygalika)
Julia Kędzierska (dyplom mgr. promotor dr Paweł Grobelny)
Weronika Siwiec (dyplom mgr. promotor dr hab. Jarosław Kozakiewicz)
Ewa Hiller (dyplom lic. promotor dr Daniel Zieliński)
Konrad Dybicki (dyplom mgr. promotor prof. dr hab. Michał Stefanowski)
Kamila Cembor (dyplom lic. promotor prof. Grzegorz Niwiński)
Natalia Gajo, Zuzanna Walkiewicz (dyplom lic. promotor dr Paweł Grobelny)
Alicja Sieradzka (dyplom mgr. promotor dr Tomek Rygalik)
Martyna Kołtun (dyplom lic. promotor Thorbjorn Uldam)
Studenci z Pracowni Projektowania Holistycznego dr Tomka Rygalika
Studenci z Pracowni Rzeźby i Multimediów prof. Wiktora Gutta i dr Cezarego Koczwarskiego
Studenci z Pracowni Projektowania Opakowań i Marek (PPOiM) dr hab. Macieja Konopki
Studenci z Pracowni Projektowania Ceramiki Bartłomieja Mejora oraz Eksperymentalnej Pracowni Drewna dr Pawła Jasiewicza 
Studenci z Pracowni Podstaw Komunikacji Wizualnej dr Magdaleny Małczyńskiej-Umedy i Jakuba Piontego Jezierskiego
Studenci z Eksperymentalnej Pracownia Drewna dr Pawła Jasiewicza
dr Tomek Rygalik i Małgorzata Rygalik
dr Paweł Jasiewicz, Magdalena Komar
dr Ewa Maria Śmigielska i Wojciech Blecharz
dr Paweł Grobelny
Long Xingyu (prowadzący: dr Ewa Maria Śmigielska, prof. Grzegorz Kowalski)

 


"Projektowanie Doświadczeń"
24 lutego – 12 marca 2022
Pałac Czapskich, Galeria -1, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie,
ul.Krakowskie Przedmieście 5
wystawa czynna: pn. – sob. w godz. 12.00-19.00

Kuratorki wystawy: dr Ewa Maria Śmigielska, dr Magdalena Małczyńska-Umeda
Identyfikacja Wizualna: Pionty – Jakub Jezierski