Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link

Oświadczenie Komisji ds. Wyrównywania Szans Edukacyjnych przy KRASP w związku z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę

Opublikowano 8 marca 2022

Poznań, 28 lutego 2022 r. Oświadczenie Komisji ds. Wyrównywania Szans Edukacyjnych przy KRASP w związku z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę Jako Komisja ds. Wyrównywania Szans Edukacyjnych przy KRASP wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec działań wojennych podejmowanych przez wojska Federacji Rosyjskiej na terenie Ukrainy. Pragniemy wyrazić głęboką solidarność z narodem ukraińskim i apelujemy zarówno do Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki, a także innych agend pomocowych, by swoich działaniach służących wspieraniu uchodźców z Ukrainy uwzględniły także szczególne potrzeby mogące wynikać z niepełnosprawności, choroby przewlekłej lub innych trudności psychofizycznych. Jako Komisja ds. Wyrównywania Szans Edukacyjnych deklarujemy gotowość współpracy w zakresie wspierania studentów i doktorantów z Ukrainy, którzy są osobami z niepełnosprawnościami lub z innymi dodatkowymi potrzebami edukacyjnymi. Polecamy także listy organizacji oferujących pomoc uchodźcom z niepełnosprawnościami: a) Lista organizacji na bieżąco koordynowana przez Polskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami. Link do listy: shorturl.at/sBLNO b) Lista publikowana w portalu niepełnosprawni.pl http://niepelnosprawni.pl/ledge/x/1992058 W imieniu wszystkich członkiń i członków Komisji Anna Rutz Przewodnicząca Komisji ds. Wyrównywania Szans Edukacyjnych przy KRASP www.krasp.org.pl Komisja ds. Wyrównywania Szans Edukacyjnych przy KRASP Przewodnicząca: Anna Rutz Pełnomocniczka Rektora ds. osób z niepełnosprawnościami Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Kontakt: arutz@amu.edu.pl