Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link
Sławomir Marzec, „MM HORYZONTY III Coincidentia oppositorum”, 135 x 85cm, 2021

"Niestabilna ostateczność, czyli… horyzont" – wystawa Sławomira Marca

Opublikowano 15 marca 2022

Od 18 marca do 1 kwietnia 2022 w warszawskiej DIAL Gallery będzie prezentowana wystawa wykładowcy warszawskiej ASP, prof. Sławomira Marca, zatytułowana "Niestabilna ostateczność, czyli… horyzont". Kuratorką wystawy jest Zofia Jabłonowska-Ratajska. Wernisaż wystawy odbędzie się 17 marca o godzinie 19.00.

 

"Ostateczność (i jej pochodne) coraz częściej zastępujemy grą różnych początków, grą o dominację ostatecznych aktualności. Nie oznacza to, że ostateczność przestała istnieć. Istnieje, choćby jako niestabilna nieobecność. Moje najnowsze obrazy sytuują się w pograniczu widzialności; gdy wchodzimy w określoną uważność czy rodzaj widzenia. To moment rozstrzygający i zapewne jedyna realna chwila wolności. O ile go zauważymy, bo późniejsze konkretności – radykalizacje pojęć i teatralizacje emocji, to już tylko raczej mechaniczne narastanie konsekwencji" –mówi o swoich obrazach Sławomir Marzec. "Tematem prezentowanych prac jest horyzont – archetyp, prawzór wszelkiego różnicowania. Lecz i obietnica syntezy, pojednania. Rodzaj kontrastowania, współistnienia jaki on narzuca, określa strukturę i ekonomię naszych wyobrażeń, myśli i emocji. Inaczej mówiąc interesuje mnie gra o sens toczona na poziomie psychofizjologii widzenia" – kontynuuje.

 

Jeszcze dalej

 

"Horyzont, jako punkt odniesienia, a zarazem istotna treść obrazów Sławomira Marca okazuje się pojęciem pojemnym i otwartym. Horyzont widzenia, ściśle zespolony z wolnością wyboru to miejsce, w którym toczy się, podejmowana przez artystę od początku twórczości, jego "gra o sens". Bo malując, pisząc, tworząc obiekty i performanse, angażując w inicjatywy takie, jak nowa autonomia sztuki, Marzec właśnie odkrywanie sensu obrał za cel swojej aktywności" – mówi kuratorka wystawy, Zofia Jabłonowska-Ratajska.

 

Prof. Sławomir Marzec

 

Jest absolwentem Wydziału Malarstwa ASP w Warszawie i Freie Kunst Kunstakademie w Düsseldorfie. Prowadzi Pracownię Malarstwa na Wydziale Grafiki ASP Warszawa. Praktykuje malarstwo, rysunek, instalację, fotografię przetworzoną, performance i film. Jest autorem ponad stu wystaw indywidualnych (m.in.: w Muzeum Narodowym w Lublinie, MCSW Elektrownia w Radomiu, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, IPS Galerii Miejskiej w Łodzi, Galerii Foksal w Warszawie, CSW w Warszawie, Muzeum w Kazimierzu Dolnymi) oraz kilkuset wystaw zbiorowych (m.in. SCP w Nowym Jorku, Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie, Pardo Gallery w Nowym Jorku).

Artysta opublikował około 300 tekstów w czołowych polskich magazynach sztuki oraz w pismach zagranicznych (wieloletni recenzent nowojorskiego "NYArts" i londyńskiego "Contemporary"). Wydał 5 książek z pogranicza teorii i krytyki sztuki (m.in. "Sztuka, czyli wszystko. Krajobraz po postmodernizmie", "Sztuka polska 1993-2014. Arthome versus artworld", "Zabobony sztuki najnowszej"). Autor licznych polemik walczących o nie/możliwą autonomię sztuki. Inicjator powołania Forum Nowych Autonomii Sztuk (2014-18). Wiceredaktor kwartalnika "Aspiracje" (2019 – 2021).

 


"Niestabilna ostateczność, czyli… horyzont"
wystawa Sławomira Marca
18 marca – 1 kwietnia 2022
wernisaż: 17 marca 2022 g. 19.00
kuratorka: Zofia Jabłonowska- Ratajska

DIAL GALLERY

ul. Polna 18/20, 00-625 Warszawa

godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek, 10:00–18.00
sobota: 12:00–16:00