Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link
Banner studenckie s.o.s.

"Sztuka przekraczania siebie" – warsztaty rozwojowe i sesje psychoterapeutyczne

Opublikowano 16 marca 2022

Członkinie i członkowie społeczności Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie mają możliwość skorzystania z oferty warsztatów rozwojowych, dotyczących procesu twórczego pt. "Sztuka Przekraczania siebie", które rozpoczną się już 31 marca 2022. Zapraszamy też na bezpłatne, indywidualne sesje z psychoterapeutką psychologii zorientowanej na proces. Prowadzenie: Małgorzata Dąbrowska-Mazurek.

 

Sztuka Przekraczania siebie

 

To cykl autorskich warsztatów rozwojowych dotyczących twórczości, prowadzonych z wykorzystaniem narzędzi psychologii zorientowanej na proces. Warsztaty mają na celu refleksję nad psychologicznymi, duchowymi oraz społecznymi aspektami działalności artystycznej. Są okazją do pracy nad trudnościami i wyzwaniami, które pojawiają się podczas działań kreatywnych oraz do rozwijania własnych możliwości tworzenia.
"Dzieje się to poprzez pracę uczestników i uczestniczek nad własnymi doświadczeniami i wspólną dyskusję nad dokonanymi odkryciami. W tym celu proponowane są różne aktywności (tzw. ćwiczenia), które wykonywane są w parach albo w grupie. Udział w nich jest w pełni dobrowolny" – wyjaśnia psychoterapeutka, Małgorzata Dąbrowska-Mazurek. Cykl składa się z dziesięciu warsztatów:

 

WPROWADZENIE: "KROK W NIEZNANE"
31.03.2022, g. 18.00-21.00

Warsztat wprowadzający, podczas którego przyjrzymy się definicjom twórczości. Zastanowimy się nad poszczególnymi etapami procesu twórczego oraz potrenujemy sztukę wkraczania w nieznane. Punktem wyjścia dla tych zajęć, jak i dla całego cyklu, będą fragmenty "Dzienników" Gombrowicza:

 "(…) z walki pomiędzy wewnętrzną logiką dzieła, a moją osobą (gdyż nie wiadomo: czy dzieło jest tylko pretekstem abym ja się wypowiedział, czy też ja jestem pretekstem dla dzieła), z tego zmagania rodzi się coś trzeciego, coś pośredniego, coś jakby nie przeze mnie napisanego, a jednak mojego – nie będącego ani czystą formą, ani bezpośrednią moją wypowiedzią, lecz deformacją zrodzoną w sferze między: między mną a formą, między mną a czytelnikiem, między mną a światem. Ten twór dziwny, tego bastarda, wsadzam w kopertę i posyłam wydawcy".

"(…) pomiędzy tobą a dziełem powstaje walka, taka jak pomiędzy woźnicą a końmi, które go ponoszą. Nie mogę opanować koni, lecz muszę dbać abym się na żadnym zakręcie tej jazdy nie wywrócił. Dokąd zajadę – nie wiem, lecz muszę zajechać cało. Więcej – muszę przy sposobności wydobyć całą rozkosz z tej jazdy". Gombrowicz, W. (1986). "Dziennik 1953-1956". Kraków: Wydawnictwo Literackie.

CZĘŚĆ I "JAZDA"

1. Nieznane, nieświadomość. Czym jest nieznane? Dlaczego tak przyciąga i straszy zarazem?
data: 07.04.22 g.18.00-21.00

2. Warsztat o szaleństwie i substancjach psychoaktywnych. Czyli dlaczego czasem nieznane pochłania?
data: 14.04.22 g.18-21

CZĘŚĆ II "WOŹNICA"

3. Warsztat o krytyku wewnętrznym, sztywności poznawczej i kontroli. Dlaczego czasem trudno "pojechać'?
data: 21.04.22 g.18.00-21.00

4.Warsztat o świadomości. Czyli jak się nie wywrócić i zajechać cało?
data: 28.04.22 g.18.00-21.00

5. Warsztat o rozkoszy. Czyli jak wydobyć rozkosz z tej jazdy?
data: 05.05.22 g. 18.00-21.00

CZĘŚĆ III "BASTARD"

6. Czym jest bastard? Czy dzieło jest celem procesu twórczego?
data: 12.05.22 g.18.00-21.00

7. Do kogo należy bastard? Twórca a ego twórcy.
data: 19.05.22 g.18-21

8. Bastard w świecie. Krytyka i niezrozumienie dzieła. Samotność twórcy.
data: 26.05.22 g.18.00-21.00

ZAKOŃCZENIE "RZUT OKA NA NIESKOŃCZONOŚĆ"
data: 02.06.22 g.18.00-21.00

9. Sztuka ma moc docierania do doświadczeń, które wymykają się wszelkim nazwom i pojęciom. Podczas ostatnich warsztatów z cyklu, będziemy próbowali dotknąć esencji, czyli części nas, która trwa niezmiennie, nieporuszona i niezniszczalna.

Warsztaty są bezpłatne i będą odbywać się w wybrane czwartki w godzinach 18.00-21.00 na wydziale Malarstwa (ul. Krakowskie Przedmieście 5, sala 90). Rekomendowany jest udział w całym cyklu warsztatów, choć istnieje możliwość wzięcia udziału w pojedynczych zajęciach.

Zapisy: m.dabrowska.mazurek@gmail.com.
Ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Warsztaty nie są grupą terapeutyczną. Przeciwwskazaniem do wzięcia w nich udziału jest aktywny, głęboki kryzys psychiczny.

 

Indywidualne sesje psychoterapeutyczne

Z sesji z psychoterapeutką mogą skorzystać osoby, które: 

 • Są zainteresowane rozwojem, samopoznaniem, rozwijaniem twórczych możliwości. 
 • Przeżywają twórcze wypalenie i/lub doświadczają silnych emocji (lęk, niepokój, smutek)
  w związku z procesem twórczym. 
 • Są ofiarami nadużyć: przemocy fizycznej, seksualnej, społecznej, instytucjonalnej. 
 • Doświadczają trudności w pracy, w studiowaniu. 
 • Przeżywają konflikty i kryzysy relacyjne w związkach partnerskich, małżeńskich czy 
  w rodzinie. 
 • Przeżywają kryzysy wartości, poczucie braku sensu życia.  
 • Doświadczają trudnych emocji (nasilonego lęku, uporczywej złości, smutku, napięcia itp.)  
 • Borykają się z nasiloną krytyką (siebie lub innych), mają obniżone poczucie własnej wartości.
 • Szukają sposobów radzenia sobie z dolegliwościami fizycznymi oraz odkrycia ich psychologicznego znaczenia.
 • Są zainteresowane pracą ze snami. 
 • Czują się osamotnione. 
 • Chciałyby sprawdzić czy takie spotkanie byłoby pomocne w tym, czego aktualnie doświadczają.   

Sesje odbywają się w gabinecie przy ul. Chlewińskiej 18 (okolice metra Słodowiec) w poniedziałki w godzinach popołudniowych oraz w Ośrodku Nowe Światy przy ul. Nowy Świat 22 we wtorki w godzinach przedpołudniowych.

 • Zapisy indywidualne: 606 477 605. Preferowana wiadomość SMS.

 

"Nazywam się Małgorzata Dąbrowska-Mazurek. Jestem psychoterapeutką psychologii procesu. Ukończyłam I fazę Programu Licencyjnego Instytutu Psychologii Procesu. Mam prawo do prowadzenia psychoterapii indywidualnej, terapii par i rodzin oraz pracy z grupami pod superwizją. Jestem członkinią Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów i Praktyków Psychologii Procesu i pracuję zgodnie z kodeksem etycznym PSPiPPS. Ponadto jestem absolwentką scenografii na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Interesuję się szeroko rozumianą twórczością, najlepiej czuję się na styku wielu dziedzin, czasami udaje mi się dostrzec wspólny mianownik w tej różnorodności. Widzę zmagania człowieka z własnym losem jako twórczy proces, który ma głęboki sens, wiodący każdego z nas unikalną, jedyną w swoim rodzaju ścieżką. Chętnie towarzyszę w odkrywaniu tej drogi, która może prowadzić przez: odmienne i ekstremalne stany świadomości (psychoza, śpiączka), symptomy fizyczne, uzależnienia, sny, lęk, depresję, konflikty relacyjne, doświadczenia mistyczne i/lub wiele innych" – mów terapeutka.

"Mam głęboki szacunek do sposobu w jaki manifestuje się istnienie każdego z nas, z ciekawością przyglądam się „najdziwniejszym” jego przejawom. Chętnie pracuję z artystami zarówno nad procesem twórczym, kryzysami twórczymi, emocjami, które temu procesowi towarzyszą, krytyce wewnętrznej i zewnętrznej, jak i nad wnoszeniem swojej wrażliwości i twórczości do świata" – uściśla.