Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link
"Images and Meanings" –  wystawa prof. Andrzeja Węcławskiego w Belgradzie

"Images and Meanings" – wystawa prof. Andrzeja Węcławskiego w Belgradzie

Opublikowano 21 marca 2022

Od 30 marca do 14 kwietnia 2022 w serbskiej The Gallery of the Faculty of Fine Arts w Belgradzie będzie prezentowana retrospektywna wystawa prac graficznych prof. Andrzeja Węcławskiego, pt. "Images and Meanings". Zaprezentowane zostaną prace obrazujące różne obszary zainteresowań twórczych autora m.in. z serii: "Alfabet znaków", "The note. Zapis", "Metamorfozy", "Iluminacje znaków". Kuratorem wystawy jest Dimitrije Pecic. Wydarzeniu będą towarzyszyły wykłady i autorskie warsztaty na University of Arts w Belgradzie.

 

"Moja sztuka łączy rozważania natury filozoficznej i przetransponowany na język abstrakcji świat rzeczywisty, które tworzą wzajemny wizualny dialog. Kolejne realizacje zamykam w cykle prac. Cykl "Alfabet znaków”, realizowany przez kilka lat, jest długo seryjną wizualizacją. Jej istota zapisana w kodzie alfabetu pozostawia margines interpretacyjny. Staram się skłonić widza do refleksji i intensywnego zaangażowania, indywidualnego odczuwania sztuki. Celem mojego działania jest tworzenie języka znaków, którego sens nie jest jednoznaczny, a jednocześnie ponadczasowy i uniwersalny" – mówi prof. Andrzej Węcławski.

"Operuję niewielką liczbą elementów, pozwalam, aby pod wpływem upływu czasu następowała stopniowa transformacja kolejnych prac, matryc, znaków i znaczeń. Wykorzystuję w pracach formy i struktury geometryczne, zestawiane z formami znaków o pochodzeniu organicznym. Znaki są formami tworzonymi autonomicznie, wielokrotnie przetwarzane, w ciągłym poszukiwaniu formy idealnej. Łączę ze sobą różne światy na zasadzie kontrastu wizualnego i znaczeniowego. Realizacje, cykle Iluminacje znaków,  "The last note" i "The note / Zapis" dotyczą różnych form zapisu, łącząc działania graficzne, z ich procesualnością, z tworzonymi równolegle rejestracjami filmowymi.
Ostatnie realizacje to "Adyton_Przejście" i "Adyton_Kurtyna" – kontynuuje artysta.

 

Andrzej Węcławski

 

Urodzony w 1962 roku w Lublinie artysta wizualny zajmuje się szeroko pojętą grafiką artystyczną, rysunkiem i malarstwem. Profesor zwyczajny w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, od lat związany z Wydziałem Grafiki, gdzie prowadzi Pracownię Grafiki Koncepcyjnej i Intermedialnej /Pracownia nr 6/. W realizacjach artystycznych łączy różne formy wypowiedzi od tradycyjnych, poprzez  realizacje cyfrowe, projekty  filmowe i instalacje.

Zorganizował ok. 30 wystaw indywidualnych m.in. w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie, Galerii Studio w Warszawie, Muzeum Narodowym w Lublinie. Uczestniczył w ok. 300 wystawach zbiorowych w kraju i zagranicą. Otrzymał wiele nagród i wyróżnień: Grand Prix w konkursie o nagrodę Fundacji Güntera Grassa im. Daniela Chodowieckiego, Prix de la Ville Sarcelles, na 13 Biennale Grafiki w Sarcelles, Francja, "Pegaza", nagrodę artystyczną ASP w Warszawie, Grand Prix na IV Międzynarodowym Konkursie Rysunku we Wrocławiu, uhonorowany medalem Gloria Artis (2011). Członek jury konkursów, kurator wystaw grafiki polskiej, organizator sympozjów i konferencji poświęconych grafice.

 

 


”Images and Meanings” - wystawa prof. Andrzeja Węcławskiego
The Gallery of the Faculty of Fine Arts w Belgradzie
30 marca - 14 kwietnia 2022
16 Paris Street, Belgrad, Serbia
Kurator wystawy: Dimitrije Pecic