Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link
Grafika Konkurs na projekt statuetki nagrody im. Marii Skłodowskiej-Curie

Kajetan Karkuciński zwycięzcą konkursu na projekt statuetki im. Marii Skłodowskiej-Curie

Opublikowano 25 marca 2022

Kajetan Karkuciński  – student IV roku Wydziału Rzeźby warszawskiej ASP (Pracownia Rzeźby prof. Adama Myjaka) został laureatem konkursu na projekt oraz wykonanie statuetki – nagrody im. Marii Skłodowskiej-Curie. Zwycięski projekt to abstrakcyjna kompozycja – bryła złożona z dwóch sylwetek: Marii Skłodowskiej-Curie przy pracy i sylwetki współczesnej młodej naukowczyni. Projekt statuetki Kajetana Karkucińskiego stanie się symbolem corocznego konkursu dla młodych japońskich naukowczyń i przyczyni się do dalszej popularyzacji kultury polskiej w Japonii.

Zrealizowany przez Ambasadę RP w Tokio oraz Instytut Polski w Tokio, we współpracy z polskimi uczelniami artystycznymi konkurs był skierowany do studentek i studentów, doktorantek i doktorantów oraz absolwentek i absolwentów (do dwóch lat po otrzymaniu dyplomu), związanych z Akademią Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie i Akademią Sztuk Pięknych w Katowicach.
Obok zwycięskiego projektu Kajetana Karkucińskiego, do drugiego etapu przeszły prace studentek wydziału Rzeźby – Aleksandry Szlasy-Rokickiej (III rok) oraz Zofii Pilich (I rok).

 

Nagroda im. Marii Skłodowskiej-Curie dla młodych japońskich naukowczyń

 

Dzięki wspólnej inicjatywie Ambasady RP w Tokio oraz Japońskiej Agencji Badań i Technologii (JST), utworzona została nagroda im. Marii Skłodowskiej-Curie, która wręczana będzie młodym japońskim naukowczyniom, zaangażowanym w prowadzenie prac badawczych w jednej ze ścisłych dziedzin nauki oraz zainteresowanym współpracą z zagranicznymi jednostkami badawczymi.

Nowo utworzona nagroda, będąca uhonorowaniem wielkiego wkładu i osiągnięć Marii Skłodowskiej-Curie w rozwój nauki i technologii na całym świecie, ma stanowić inspirację do aktywniejszego udziału japońskich kobiet w badaniach naukowych i pomóc w promocji postaci Marie Skłodowskiej-Curie, pierwszej kobiety-laureatki Nagrody Nobla na świecie.

Utworzenie tej nagrody ma służyć nie tylko zwiększeniu zaangażowania młodych naukowczyń z Japonii w prowadzenie badań naukowych, ale także umiędzynarodowieniu działalności badawczej poprzez stworzenie okazji do nawiązania kontaktów z polskimi instytutami naukowymi i innymi jednostkami badawczymi.

 

“Wierzymy, że talent polskich artystów i zrozumienie potrzeby popularyzacji polskiej kobiety-naukowiec i jej dokonań na świecie, będą mieć swoje odzwierciedlenie w wysokiej klasy projektach” – mówią organizatorzy konkursu.