Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link
Identyfikacja graficzna wystawy: SOUNDS LIKE HOME / BRZMI JAK DOM. autor: Anu Kadri Uustalu

Wystawa: SOUNDS LIKE HOME / BRZMI JAK DOM

Opublikowano 24 kwietnia 2022

29 kwietnia 2022 o g. 18.00 w Galerii Spokojna na Wydziale Sztuki Mediów odbędzie się wernisaż wystawy pt. “Sounds like Home”/“Brzmi jak dom”, będącej efektem współpracy 25 studentek i studentów programu Erasmus + na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, reprezentujących 16 różnych krajów! Finisaż wystawy odbędzie się 14 maja o g. 18.00. W pozostałe dni wystawę można oglądać po wcześniejszym umówieniu. Kuratorką wystawy jest Katie Zazenski.  

 

Sounds like Home

 

Wystawa przedstawia pojęcie “domu” przefiltrowane przez soczewkę nieobecności, wyłaniające się niejako z nagrań słów, głosów, tonów i pogłosów, generowanych zarówno przez ciało, jak i krajobraz. Wyobrażenia przedmiotów, przestrzeni, miejsc i osób, ukazane w subiektywnym świetle interpretacji każdego z artystów dotyczą tego właśnie wyzwania, aby opowiedzieć historię tego, co nie jest obecne w czasie i przestrzeni tej wystawy.

 

Artystki i artyści biorący udział w wystawie:

 

Leander Leutzendorff, Julia Bamber, Patrick Heegewald, Stamatia Galanis, Jennifer Zachlod, Jan Schulz, Lucie Hyšková, Rosa Heinemann, Konstantina Doukakarou, Vanda Burján, Marika Galluzzi, Nikolas Šilar, Gilly Biran, Romane (Romy) Manceau, Marcos Burgos, Anu Kadri Uustalu, Savvas Tsimouris, Maria Her, Marie Siewierski, Raluca Hogea, Katharina Michnik, Moritz Hartstang, Klára Dolníková, Yeti Yeti, Aksenia Avramova.

 

“Dom, w wielu aspektach, nie jest jedynie oznaczeniem miejsca, a raczej zakreślaniem własnej historii, tej materialnej i tej wyobrażonej. Dom może stać się znakiem, przypomnieniem tego, co jest i tego, czego już nie ma. Jest pojęciem, w którym zawarty jest potencjał pełni i ukojenia lub pustki i dysharmonii, kształtowany przez najróżniejsze konstelacje ludzi, miejsc i czasu. Być może najbardziej obiektywnym elementem tej mgławicowej konstrukcji znaczeń zawartych w słowie dom są opowiadane przez nas historie” – zastanawiają się autorki i autorzy wystawy.

 

Wystawa: SOUNDS LIKE HOME / BRZMI JAK DOM
Galeria Spokojna, Wydział Sztuki Mediów,
ul. Spokojna 15, Warszawa

Kuratorka wystawy: Katie Zazenski

Wernisaż: 29 kwietnia 2022 g. 18.00
Finisaż: 14 maja 2022 g. 18.00
W pozostałe dni wystawę można oglądać po wcześniejszym umówieniu się: kathryn.zazenski@gmail.com.

Organizatorzy: Wydział Sztuki Mediów, Galeria Spokojna, Biuro Erasmus+ Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie

Wystawa powstała w ramach projektu specjalnego dla Galerii Spokojna, finansowanego z funduszy Unii Europejskiej.

 

Exhibition: SOUNDS LIKE HOME / BRZMI JAK DOM

 

Home, in many ways, is not a location but a contouring of one’s history, both material and imagined. Home can be a reminder of what is or what is no longer; it is a concept that has the potential for fullness and solace or absence and dissonance, which is shaped by constellations of people, place, and time. And so perhaps what is most objective in this nebular construct is, in fact, the stories that we tell.

SOUNDS LIKE HOME presents the notion of “home” through the lens of absence, as it emerges from recorded words, tones, and resonances generated by both body and landscape. Imaginaries of objects, spaces, places or people are shared through each artists’ interpretation of this call: to tell the story of what is not present in the time and place of this exhibition.

SOUNDS LIKE HOME is the collective work of 25 students representing 16 different countries, studying in the Erasmus Program at the Academy of Fine Arts in Warsaw (ASP). This exhibition is a special project for Spokojna Gallery, which has been funded by the European Union.

SOUNDS LIKE HOME | 29.04.22 - 14.05.22
Curated by Katie Zazenski

Participating Artists: Leander Leutzendorff, Julia Bamber, Patrick Heegewald, Stamatia Galanis, Jennifer Zachlod, Jan Schulz, Lucie Hyšková, Rosa Heinemann, Konstantina Doukakarou, Vanda Burján, Marika Galluzzi, Nikolas Šilar, Gilly Biran, Romane (Romy) Manceau, Marcos Burgos, Anu Kadri Uustalu, Savvas Tsimouris, Maria Her, Marie Siewierski, Raluca Hogea, Katharina Michnik, Moritz Hartstang, Klára Dolníková, Yeti Yeti, Aksenia Avramova.

In addition to the opening and closing events, the exhibition is on view by appointment. Please contact kathryn.zazenski@gmail.com to arrange your visit.

 


Identyfikacja graficzna / graphics: Anu Kadri Uustalu