Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link

Międzynarodowa konferencja naukowa w Pałacu Czapskich

Opublikowano 28 kwietnia 2022

27 kwietnia 2022 r. w Pałacu Czapskich gościliśmy ponad 100 przedstawicielek i przedstawicieli z kraju i ze świata w ramach drugiego dnia międzynarodowej konferencji naukowej, poświęconej roli dziedzictwa akademickiego dla przyszłości nauki pt. "Dziedzictwo akademickie dla przyszłości nauki – Academic heritage for the future of science". Konferencja odbywa się w dniach 26 – 29 kwietnia 2022 r. w Warszawie i została zorganizowana przez Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych we współpracy z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie.

Celem konferencji jest popularyzacja polskiej nauki oraz dziedzictwa akademickiego, a także konsolidacja polskiego środowiska zajmującego się dziedzictwem, jak również zaprezentowanie go na arenie międzynarodowej. Przedstawicielki i przedstawiciele polskich i zagranicznych muzeów i kolekcji uczelnianych zaprezentowali najnowsze wyniki swoich badań. Celem konferencji jest również wymiana doświadczeń pomiędzy najlepszymi europejskimi i światowymi jednostkami uczelnianymi, zajmującymi się dziedzictwem akademickim.

 

Dobre praktyki ochrony dziedzictwa akademickiego

 

W ramach drugiego dnia konferencji, zorganizowanego w Pałacu Czapskich, odbyła się dyskusja na temat wkładu wybitnych uczonych w światowe dziedzictwo akademickie w ramach dwóch paneli: "Uczeni i dziedzictwo" oraz "Dobre praktyki propagowania i ochrony dziedzictwa akademickiego na świecie". Uczestniczki i uczestnicy konferencji mieli także okazję do zapoznania się z unikatową kolekcją Muzeum Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, prezentowaną w ramach wystawy "Ćwiczenia ze sztuki", która zainicjowała działalność Muzeum ASP w nowej przestrzeni wystawienniczej Pałacu Czapskich.