Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link

Jerzy Nowosielski - wystawa jubileuszowa

Opublikowano 10 maja 2022

28 kwietnia o godzinie 16.00 na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Warszawie odbędzie się wernisaż wystawy jubileuszowej Profesora Jerzego Nowosielskiego. Wystawa stanowi podsumowanie pracy artystycznej, naukowej i dydaktycznej profesora na tym wydziale; prezentuje dorobek artystyczny Profesora – malarstwo i rysunek – od lat 70. po realizacje współczesne. Potrwa do 16 maja.

Profesor Nowosielski przez wiele lat kierował Pracownią Technologii i Kopii Malarstwa XVII-XX w., był promotorem wielu prac magisterskich, doktorskich oraz recenzji habilitacyjnych i  profesorskich. Przez wiele lat pełnił również funkcję Dziekana WKiRDS oraz kierownika Katedry Technik i Technologii Malarstwa Sztalugowego.

 


Jerzy Nowosielski  – wystawa jubileuszowa
29 kwietnia – 16 maja 2022
wernisaż: 28 kwietnia 2022, g. 16.00

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 37/39, 2 piętro


autor zdjęć: Mateusz Jasiński

 

Jerzy Nowosielski - wystawa jubileuszowa