Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link
It’s commonsense! – międzynarodowe warsztaty graficzne

"It’s commonsense!" – międzynarodowe warsztaty graficzne

Opublikowano 31 maja 2022

W dniach 25 – 29 kwietnia 2022 odbyły się pięciodniowe warsztaty łączące obszar sztuk pięknych i projektowania, ze szczególnym naciskiem na typografię i rysunek. Do udziału w warsztatach zostali zaproszeni studentki i studenci wszystkich lat i trybów studiów (dzienne, wieczorowe, zaoczne) Wydziału Grafiki ASP w Warszawie. Koordynacja: Ola Kot, Ola Stępień, Mateusz Dąbrowski, Michał Chojecki.

Zajęcia poprowadzili pedagodzy: Roman Wilhelm (UDK Berlin) oraz profesor Christoph Feist (HGB Leipzig). Tematem warsztatów było odniesienie do oświeceniowego pamfletu Thomasa Paine'a “Common Sense”, który wszedł do kanonu klasycznych tekstów politycznych, ale również stał się punktem odniesienia w historii zinów i kultury self-publishingu.

Celem warsztatów było zbadanie fragmentów tekstu, wybranie i “przetłumaczenie” szczególnie interesujących fragmentów za pomocą środków figuratywnych i typograficznych. Dążąc do znalezienia niekonwencjonalnych strategii twórczych, prowadzący kładli nacisk na dyskusję o pomysłach i metodach. Ostatecznym celem było przygotowanie odpowiedniego medium (zina lub wystawy) do publicznej prezentacji wyników.

Warsztaty sfinansowano ze środków Programu Erasmus Unii Europejskiej.