Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link
Leżąca na stole książka Filipa Lipińskiego pt. Ameryka. Rewizje wizualnej mitologii Stanów Zjednoczonych. Na okładce widoczne na czerwonym tle czarno-białe zdjęcie kowboja na koniu z lassem w ręku

Spotkanie autorskie wokół książki Filipa Lipińskiego

Opublikowano 13 czerwca 2022

11 czerwca 2022 o g. 16.30 odbyło się spotkanie autorskie wokół książki Filipa Lipińskiego pt. “Ameryka. Rewizje wizualnej mitologii Stanów Zjednoczonych”. Uczestniczyli w nim: dr Filip Lipiński, historyk sztuki, amerykanista, Instytut Historii Sztuki, UAM; prof. Maria Poprzęcka, historyczka sztuki, Wydział Artes Liberales, UW; dr hab. Justyna Wierzchowska, amerykanistka, Instytut Anglistyki, UW. Prowadzenie: dr Jakub Dąbrowski, historyk sztuki, Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną, ASP w Warszawie.

 

“Książka stanowi krytyczną analizę formacji i późniejszych rewizji tego, co autor określa mianem amerykańskich wizualnych mitów. Mity te osadzone są w szeroko pojętej wizualności, modelach spojrzenia, obrazach, sztuce i innych przejawach kultury wizualnej, takich jak film. Ameryka została napisana przede wszystkim z perspektywy historyka sztuki, ale również amerykanisty, ma zatem charakter interdyscyplinarny, łączący refleksję z dziedziny historii sztuki, studiów nad kulturą wizualną i studiów amerykanistycznych.

 

Każdy z rozdziałów, które poprzedzone zostały obszernym, teoretycznym wprowadzeniem, stanowi osobne a zarazem skorelowane z całością książki studium przypadku kształtowania się, zwłaszcza w XIX wieku, obrazów-mitów, w rozmaitych ich przejawach formalnych i medialnych, a przede wszystkim tego, jak – w wyniku zmieniającej się sytuacji społeczno-kulturowej – były one rewidowane w sztuce i kulturze wizualnej wieku XX i XXI. Autor dokonuje znamiennego rozróżnienia na Stany Zjednoczone i Amerykę rozumianą jako wyobrażeniowo-symboliczne pole lub ekran konstytuowania się amerykańskiej mitologii, zmierzającej do zneutralizowania różnicy i unifikacji heterogenicznego narodu.

Zaprezentowane, obszerne analizy dzieł sztuki, popularnych obrazów i filmów, demonstrują sposób, w jaki – zwłaszcza od połowy XX wieku – w wyniku budzącej się politycznej świadomości zmarginalizowanych grup, na fali walki o prawa obywatelskie i zachodzących zmian w szeroko pojętym społeczno-kulturowym pejzażu Stanów Zjednoczonych, mitologia ta ulegała stopniowej dekonstrukcji. Jednocześnie jednak, mimo owych wewnętrznych interwencji i osłabienia ekonomicznej i kulturowej hegemonii USA na arenie światowej w ostatnich dekadach, autor stawia tezę, odnosząc się do konkretnych przypadków i problemów amerykańskiej wizualności, że ramowe współrzędne mitu ciągle stanowią trwały punkt odniesienia.” (opis książki)

 

 

 


Ameryka. Rewizje wizualnej mitologii Stanów Zjednoczonych”, Wydawnictwo Naukowe UAM, 2021