Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link
zielona grafika rekrutacja

Rekrutacja na studia niestacjonarne

Opublikowano 21 czerwca 2022

Wydział Architektury Wnętrz

 

1 lipca 2022 r. wystartuje elektroniczna rejestracja kandydatek i kandydatów na niestacjonarne studia pierwszego stopnia (d. licencjackie) oraz niestacjonarne studia drugiego stopnia (d. magisterskie) na kierunku Architektura Wnętrz na Wydziale Architektury Wnętrz ASP w Warszawie.

 

Niestacjonarne studia I stopnia na Architekturę Wnętrz

 

Rejestracja potrwa do 13 lipca 2022 do godziny godz. 13.00.
Studia niestacjonarne (płatne) prowadzone są w godzinach popołudniowych i wieczornych w dni powszednie, a w soboty w g. 9.00 – 13.00 – malarstwo, licencjat trwa 7 semestrów. W ofercie dydaktycznej jest szeroki zakres kształcenia, nie tylko w aspekcie architektury wnętrz, ale również kształcenia ogólnoplastycznego – rysunku, malarstwa i  rzeźby, oraz projektowania graficznego. Na poziomie studiów licencjackich -  studentki i studenci otrzymują  podstawową wiedzę w zakresie: projektowania wnętrz, wystaw, mebla, projektowania architektonicznego.

W siatce godzin znajdują się również zajęcia dotyczące budownictwa, fotografii, psychofizjologii widzenia, komputerowego wspomagania projektowania. Na roku dyplomowym, studentki i studenci I stopnia wybierają specjalizację pomiędzy projektowaniem wnętrz i projektowaniem wystaw.

 

Niestacjonarne studia II stopnia na Architekturę Wnętrz

 

Rejestracja potrwa do 11 lipca do godziny godz. 13.00.
O studiowanie mogą ubiegać się absolwentki i absolwenci studiów I stopnia ASP oraz innych uczelni, które/którzy uzyskali tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub magistra inżyniera na kierunku architektura wnętrz lub pokrewnym. Studia niestacjonarne (płatne) drugiego stopnia na kierunku Architektura Wnętrz trwają dwa lata (cztery semestry) i kończą się nadaniem tytułu zawodowego magistra. Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych, malarstwo lub rysunek – w soboty.

Absolwentki i absolwenci magisterskich studiów drugiego stopnia uzyskują zaawansowaną wiedzę i umiejętności z zakresu architektury wnętrz. W trakcie studiów nauczą się rozwiązywać różnorodne, złożone zadania projektowe. Dzięki nabytym, wysokim kwalifikacjom artystycznym, zawodowym i technicznym będą przygotowani do samodzielnej pracy projektowej.

 

 


 

Wydział Sztuki Mediów

 

1 lipca 2022 r. wystartuje elektroniczna rejestracja kandydatek i kandydatów na niestacjonarne studia pierwszego stopnia (d. licencjackie) oraz niestacjonarne studia drugiego stopnia (d. magisterskie) na kierunku Sztuka Mediów na Wydziale Sztuki Mediów ASP w Warszawie.

Kandydatki i kandydaci na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunek Sztuka Mediów, oprócz teczki z pracami powinni zamieścić w systemie Internetowej Rejestracji Kandydata portfolio cyfrowe, będące jej odzwierciedleniem.

 

Niestacjonarne studia pierwszego stopnia na Wydziale Sztuki Mediów 

 

Rejestracja potrwa do 8 lipca 2022 do godziny godz. 13.00.
Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych i wieczornych od poniedziałku do piątku. Studia niestacjonarne (płatne) pierwszego stopnia na kierunku Sztuka Mediów trwają 6 semestrów i kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata.

Na studiach pierwszego stopnia kładzie się nacisk na przekazywanie wiedzy i umiejętności warsztatowych oraz analizę, rozpoznanie i zastosowanie mediów pod kątem nośności przekazu artystycznego. Rozwijana jest także świadomość wyboru źródeł inspiracji i wrażliwości audiowizualnej studentów w odniesieniu do współczesnych koncepcji obrazu i dźwięku. Program obejmuje kształtowanie umiejętności analizy dzieł sztuki pod względem formalnym, percepcyjnym i ich funkcjonowania w przestrzeni kultury, uczy także samodzielnego realizowania oraz prezentacji projektów artystycznych i współpracy zespołowej.

 

Niestacjonarne studia drugiego stopnia na Wydziale Sztuki Mediów  

 

Rejestracja potrwa do 12 lipca do godziny godz. 13.00.
O studiowanie mogą ubiegać się absolwentki i absolwenci studiów I stopnia ASP oraz innych uczelni, które/którzy uzyskali tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub magistra inżyniera. Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych i wieczornych od poniedziałku do piątku. Studia niestacjonarne (płatne) drugiego stopnia na kierunku Sztuka Mediów trwają 5 semestrów i kończą się nadaniem tytułu zawodowego magistra.

Absolwentki i absolwenci magisterskich studiów drugiego stopnia uzyskują zaawansowaną wiedzę i umiejętności z zakresu sztuki mediów. Na studiach drugiego stopnia oferta programowa poszerza zakres wiedzy i umiejętności w aspekcie formułowania samodzielnej wypowiedzi artystycznej w specjalnościach intermediów i multimediów. Zastosowanie środków artystycznych z użyciem profesjonalnej technologii jest powiązane z refleksją teoretyczną, doskonalone są zdolności krytycznego odnoszenia się do zjawisk kultury współczesnej i wydarzeń społeczno-politycznych wyrażane w indywidualnej propozycji artystycznej. Edukacja daje możliwość świadomego i efektywnego podejmowania pracy w obszarze sztuki mediów. Pozwala również na nabycie kompetencji społecznych w zakresie tworzenia i kierowania zespołami realizującymi złożone projekty artystyczne, wymagające także współpracy z instytucjami zewnętrznymi.

 


Wydział Grafiki

 

4 lipca 2022 r. ruszyła elektroniczna rejestracja kandydatek i kandydatów na niestacjonarne studia pierwszego stopnia (licencjackie) prowadzone w trybie wieczorowym na Wydziale Grafiki ASP w Warszawie.

 

Niestacjonarne studia pierwszego stopnia na Wydziale Grafiki

 

Rejestracja potrwa do 15 lipca 2022 r. do godz. 15.00.

Zajęcia odbywają się w godzinach wieczornych od poniedziałku do piątku. Studia niestacjonarne pierwszego stopnia (płatne) na kierunku Grafika trwają 6 semestrów i kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata. Absolwenci studiów wyższych po uzyskaniu tytułu licencjata mogą podjąć studia drugiego stopnia na tym samym lub pokrewnym kierunku, także w uczelniach zagranicznych. W swojej ofercie dydaktycznej studia licencjackie niestacjonarne Wydziału Grafiki posiadają pięć pracowni dyplomujących: grafika warsztatowa, projektowanie książki i ilustracji, projektowanie graficzne, projektowanie gazet i czasopism oraz multimedia. Kandydaci na studia licencjackie Wydziału Grafiki mogą kształcić się w dwóch specjalnościach: w grafice projektowej lub grafice warsztatowej.