Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link
grafika identyfikacyjna interdyscyplinarnej sesji pt. “Badania artystyczne w studiach nad pamięcią”

Konferencja towarzysząca wystawie "Kryjówki. Architektura przetrwania"

Opublikowano 24 czerwca 2022

6 lipca 2022 rozpocznie się dwudniowa, międzynarodowa konferencja towarzysząca wystawie Natalii Romik pt. “Kryjówki. Architektura przetrwania”, która jest obecnie prezentowana w Zachęcie – Narodowej Galerii Sztuki. W trakcie interdyscyplinarnej sesji pt. “Badania artystyczne w studiach nad pamięcią” artyści, badacze i badaczki zaprezentują i poddadzą pod dyskusję sposoby podchodzenia do traumatycznej historii oraz odzyskiwania jej wypartych elementów. Obowiązuje rejestracja na konferencję.

 

“Kryjówki. Architektura przetrwania”

Wystawa “Kryjówki. Architektura przetrwania” jest efektem wieloletniego procesu badawczego poświęconego architekturze żydowskich kryjówek z czasów Zagłady. Natalia Romik wraz z grupą specjalistów z różnych dziedzin (historyków, archeolożek, architektów, antropolożek) poddaje gruntownej analizie materialność architektury przetrwania, wykorzystując repozytorium metod artystycznych i architektonicznych. Główną osią wystawy są rzeźbiarskie odlewy architektonicznych detali dziewięciu kryjówek z terenu Polski i Ukrainy.

 

Fenomeny z pogranicza sztuki i badań naukowych

Konferencja jest okazją do usystematyzowania refleksji nad potencjałem badań z pogranicza sztuki współczesnej, architektury, studiów miejskich, studiów nad pamięcią i zagładą. Program został przygotowywany przez interdyscyplinarny zespół antropolożek, historyczek sztuki, kuratorów, architektek i artystek kwestionujących rozdzielenie nauki i sztuki jako osobnych sposobów namysłu nad historią i jej obecnymi reperkusjami.

Artystki i artyści często umożliwiają głębsze rozumienie zjawisk, którymi zajmują się badaczki i badacze, ponieważ posługują się odmiennymi narzędziami. Uczestniczki i uczestnicy sesji przyjrzą się fenomenom z pogranicza sztuki i badań naukowych, a zwłaszcza temu, w jaki sposób badania artystyczne i praktyki
site-specific mogą być wykorzystywane do studiów nad przeszłą przemocą, jej materialnymi pozostałościami oraz odzyskiwaniem wypartej pamięci o liminalnych wydarzeniach.

 

Program konferencji

Program sesji obejmuje cztery główne osie tematyczne:

  1. Dyskusja o interdyscyplinarnych narzędziach i metodach wykorzystywanych w badaniach artystyczno-naukowych i studiach miejskich (m.in. rozwój i łączenie metod badawczych, nowe metodologie pracy terenowej);
  2. Refleksja nad wykorzystaniem metod artystycznych i architektonicznych do badania przeszłości, w tym historii konfliktów, wykluczenia i przemocy;
  3. Rozmowa o praktykach artystyczno-badawczym mających na celu odzyskiwanie lokalnych kultur pamięci oraz pracę z dziedzictwem lokalnym;
  4. Namysł nad zapleczem instytucjonalnym dla interdyscyplinarnych badań angażujących praktyki artystyczne.

 

Uczestniczki i uczestnicy konferencji

Natalia Aleksiun, Sofia Dyak, Joanna Fikus, Aleksandra Janus, Jacek Leociak i Zofia Waślicka, Elżbieta Janicka, Omer Krieger, Michał Murawski, Luiza Nader, Shana Penn, Natalia Romik, Roma Sendyka i Wojciech Wilczyk, Kuba Szreder, Maximilian Sternberg, Mirjam Wenzel, Hanna Wróblewska, Maria Veits.

 

Co, gdzie, kiedy

“Badania artystyczne i architektoniczne w studiach nad pamięcią”.
Konferencja towarzysząca wystawie “Kryjówki. Architektura przetrwania”

Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki
plac Małachowskiego 3, Warszawa

6-7 lipca 2022 r.

Obowiązuje rejestracja.

 

Zespół organizacyjny: Aleksandra Janus, Luiza Nader, Natalia Romik, Kuba Szreder

Organizacja: GEOP (Global Education Outreach Program), Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki, TRAFO Trafostacja Sztuki w Szczecinie, Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

Współorganizacja: Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną ASP w Warszawie.

Patronat: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie.

Konferencja odbywa się w ramach Global Education Outreach Program:

Konferencja jest możliwa dzięki wsparciu Taube Philanthropies, William K. Bowes, Jr. Foundation oraz Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.