Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link

Wystawa prac studenckich w Salonie Akademii

Opublikowano 4 lipca 2022

Od 8 lipca do 3 sierpnia w Galerii Salon Akademii można oglądać “Pokaz Osobny” – wystawę najciekawszych prac studenckich, prezentowanych wcześniej na podsumowującej rok akademicki 2021/2022 wystawie pt. “Akademia Otwarta”. 23 lipca (sobota) w południe odbędzie się oprowadzanie kuratorskie po wystawie, podczas którego kurator – prof. Wojciech Zubala – opowie o historii prezentacji prac akademickich warszawskiej ASP i przedstawi sposoby odczytania najnowszej, młodej polskiej sztuki. 16 lipca (sobota) odbył się wykład dr Katarzyny Urbańskiej
pt. "W stronę realizmu".

 

W stronę realizmu | wykład

 

Malarstwo hiperrealistyczne ponownie stanowi inspirację dla najmłodszego pokolenia artystów. Wpływy tego, powstałego w latach 60. XX wieku, kierunku można dostrzec w wielu pracach prezentowanych obecnie w Salonie Akademii, zarówno na wystawie końcoworocznej "Akademia Otwarta", jak i w "Pokazie osobnym". Podczas wykładu dr Katarzyna Urbańska przywoła historyczną genezę hiperrealizmu i spojrzy na to zjawisko z szerszej, kulturowej perspektywy, aby stworzyć kontekst do refleksji nad tym, czy i w jaki sposób hiperrealizm nadaje się do opisywania współczesnej rzeczywistości.

 

dr Katarzyna Urbańska 

 

Historyczka sztuki, adiunktka w Międzywydziałowej Katedrze Historii i Teorii Sztuki ASP w Warszawie, gdzie prowadzi autorskie zajęcia z zakresu performatyki. Wykładowczyni w Instytucie Sztuki PAN i Uniwersytecie SWPS. Stypendystka MKiDN (2016). W polu jej zainteresowań znajduje się polska sztuka nowoczesna, szczególnie w perspektywie egodokumentów i performatyki.

 

Uczestniczki i uczestnicy wystawy “Pokaz Osobny”

 

Anna Nowakowska, Aleksandra Nowicka, Zofia Jakubik, Maria Mencwel, Joanna Holding, Natalia Obuchowicz, Anna Dąbrowska, Anna Bandyra, Andrzej Wieczorkiewicz, Anna Rendecka, Agata Popik, Zuzanna Ziętek, Marta Rabczyńska, Mateusz Roszkowski, Anastasiya Kamarowa

 

"Pokaz Osobny stanowi bezpośrednie nawiązanie do zainicjowanej w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku przez Muzeum Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie idei corocznych wystaw promujących wyróżniających się swoimi dokonaniami studentów, w oparciu o subiektywny wybór zaproszonego kuratora. Pierwszy “Pokaz Osobny” miał miejsce w 1988 roku, a jego ówczesnym kuratorem był prof. Andrzej Dłużniewski. W kolejnych latach wybór powierzono profesorowi Jackowi Sienickiemu (1989), a następnie profesorowi Grzegorzowi Kowalskiemu (1990).

Galeria Salon Akademii wraz z jej dyrektorem prof. Pawłem Nowakiem po przeszło trzech dekadach podjęła się zadania reaktywacji Pokazu Osobnego, powierzając mi misję wyboru prac – mówi prof. Wojciech Zubala, kurator wystawy.

 

Co, gdzie, kiedy

 

“Pokaz Osobny” – wystawa prac studenckich w Salonie Akademii

8 lipca – 3 sierpnia 2022

Galeria Salon Akademii 
Krakowskie Przedmieście 5
00-068 Warszawa [wejście od ul. Traugutta]

W okresie wakacyjnym galeria czynna od wtorku do niedzieli w godzinach 12.00 – 19.00.

Patronat medialny: GO OUT, artinfo.pl

Partner: Drukarnia SKELA