Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link
scenografia autorstwa Julii Skrzyneckiej do Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina. Fot. Wojciech Grzędziński.

Dr Julia Skrzynecka i dr Ewa Maria Śmigielska otrzymały stypendia Ministra Edukacji i Nauki

Opublikowano 6 lipca 2022

Dr Julia Skrzynecka z Wydziału Scenografii i dr Ewa Maria Śmigielska z Wydziału Wzornictwa warszawskiej ASP znalazły się w gronie tegorocznych laureatek / laureatów stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców (naukowczyń). Stypendium przyznawane jest za wysoki poziom prowadzonych badań, wyróżniający się dorobek naukowy lub artystyczny oraz za udział w projektach. W tym roku otrzymały je osoby reprezentujące wszystkie 47 dyscyplin naukowych i artystycznych. Gratulujemy!

 

dr Julia Skrzynecka

 

Jest absolwentką Wydziału Scenografii warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Pracę na wydziale rozpoczęła w  2012 roku jako asystentka dr hab. Pawła Dobrzyckiego w Pracowni Projektowania Scenografii Teatralnej i Operowej. Od roku akademickiego 2018/19 wspólnie z dr Martyną Kander prowadzi zajęcia z Podstaw Projektowania Przestrzeni Scenicznej dla osób studiujących na pierwszym roku. Wykłada na Wydziale Reżyserii Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie.

 

scenografia: balet / opera / dramat

 

Jest autorką scenografii i kostiumów do ponad pięćdziesięciu spektakli w teatrach operowych, dramatycznych i muzycznych w Polsce oraz za granicą. Ważną część jej twórczości stanowią scenografie do baletów. Współpracuje z choreografem Robertem Bondarą (spektakle: "Persona", "Świtezianka w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej; "Čiurlionis" w Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras w Wilnie; "Ognisty Ptak/Cudowny Mandaryn" w Operze Wrocławskiej oraz "Don Juan" w Teatrze Wielkim w Poznaniu). Na scenie operowej współpracuje z reżyserką Natalią Babińską (spektakle: "Cyrulik Sewilski" w Teatrze Wielkim w Łodzi, "Halka", "Straszny Dwór" w Operze Nova w Bydgoszczy). W teatrze dramatycznym współpracowała z Jarosławem Kilianem (m.in. "Czarnoksiężnik z krainy Oz", "Pacjent EGBDF" w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, "Podróże Guliwera" w Teatrze Polskim w Warszawie).

W 2011 roku otrzymała nagrodę w plebiscycie publiczności Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie za scenografię do spektaklu "Czarnoksiężnik z krainy Oz" w reżyserii Jarosława Kiliana. W 2012 roku została laureatką nagrody im. Teresy Roszkowskiej przyznawaną przez Polski Ośrodek Międzynarodowego Instytutu Teatralnego (ITI-UNESCO) oraz Fundację im. Leona Schillera. Dwukrotnie otrzymała też nagrodę im. Jana Kiepury w kategorii najlepsza scenografia. W 2017 roku za balet "Stabat Mater/Harnasie" Karola Szymanowskiego w choreografii Roberta Bondary zrealizowany w Operze Nova w Bydgoszczy. W roku 2020 wspólnie z Martyną Kander za "Wieczór baletów polskich" złożony z dzieł Stanisława Moniuszki i Romana Palestra, zrealizowany w Operze na Zamku w Szczecinie.

 

 

 

dr Ewa Maria Śmigielska

 

W latach 2007-2012 studiowała na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w Pracowni Przestrzeni Audiowizualnej profesora Grzegorza Kowalskiego. W 2012 roku otrzymała dyplom z wyróżnieniem. Aneks do dyplomu zrealizowała w Pracowni Rysunku pod kierunkiem profesor Zofii Glazer-Rudzińskiej. W 2019 na Wydziale Rzeźby uzyskała stopień doktora w dziedzinie sztuki w dyscyplinie artystycznej sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (rozprawa doktorska pt. "WOBEC"). Brała udział w licznych wystawach zbiorowych w kraju i za granicą, również jako współkuratorka wystaw. Ambasadorka porozumienia i współpracy polsko-chińskiej pomiędzy uczelniami Sichuan Fine Arts Institute, Chongqing China a Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie.

 

rzeźba / video / instalacja / scenografia

 

W swojej praktyce artystycznej zajmuje się rysunkiem, rzeźbą, video, instalacją oraz scenografią. W 2021 w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku (w Oranżerii, Pałacu J. Brandta oraz w Parku) dr Śmigielska zrealizowała autorską wystawę nowej rzeźby performatywnej pt. “Follow the Dragon”. Trzy epizody i trzy odmienne przestrzenie utworzyły  instalację połączoną z warstwą dźwiękową, skomponowaną przez jednego z czołowych polskich kompozytorów współczesnych – Wojtka Blecharza.

W 2022 artystka uczestniczyła w wystawie młodych dydaktyczek i dydaktyków Wydziałów: Wzornictwa, Architektury Wnętrz i Grafiki ASP w Warszawie pt. “Sztuczki” w Galerii Salon Akademii . To część cyklu wystawienniczego pt. “Czym się zajmujesz?”. Prowadzi Pracownię Kompozycji Brył i Płaszczyzn na Wydziale Wzornictwa ASP w Warszawie.

 

 


zdjęcie główne: scenografia autorstwa Julii Skrzyneckiej do Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina. Fot. Wojciech Grzędziński.