Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link
niebieska grafika konkurs a19

Konkurs Hydro Sztuka Galerii A19 rozstrzygnięty!

Opublikowano 11 lipca 2022

Skierowany do ogólnopolskiej społeczności szkół artystycznych konkurs Instytutu Badań Przestrzeni Publicznej, którego tematem była hydro-sztuka, został rozstrzygnięty! W galerii A19 na stacji metra Marymont zostanie zaprezentowana zwycięska praca Rafała Kochańskiego pod tytułem "Panta rhei". Gratulujemy!
Konkurs jest odpowiedzią na globalny kryzys wodny i związaną z nim potrzebę wrażliwości na doświadczenie świata przez pryzmat wody, rozumianej jako podstawa życia na Ziemi oraz najbliższa nam osoba nie-ludzka. 

 

Jury w składzie: prof. Jacek Martusewicz – prorektor ds. naukowych ASP w Warszawie, prof. Paweł Nowak – artysta wizualny, założyciel i prowadzący Salon Akademii, Magdalena Sołtys – krytyczka sztuki, kuratorka, wykładowczyni, dr hab. Piotr Welk – dyrektor Instytutu Badań Przestrzeni Publicznej, dr Monika Weychert – kuratorka, krytyczka sztuki, Instytut Badań Przestrzeni Publicznej obradowało 8 lipca 2022.

 

Hydro-sztuka i akwatyczne wyobraźnie

 

Konkurs stanowi kontynuację wcześniejszych edycji, co więcej – jest rozszerzeniem ich formuły, w celu otworzenia galerii „A19” na artystki i artystów z całej Polski. Tym razem hasłem przewodnim jest woda. Matronat ideowy nad konkursem przyznano hydrofeministce Astridzie Neimanis, która mówi, że wszystkie / wszyscy jesteśmy ciałami wodnymi – nie tylko pochodzimy z wody i składamy się z niej, lecz także przez wodę doświadczamy świata i możemy identyfikować się z problemami ekologicznymi.

Konkursowy projekt bilbordu powinien skłaniać do refleksji nad zmianami w hydrosferze, związanymi z kryzysem klimatycznym wywołanymi działalnością człowieka, takimi jak: susze, powodzie, zakwaszenie wód oceanicznych, podnoszenie się poziomu wód, ekstremalne zjawiska pogodowe, zanieczyszczenia ściekami i mikroplastiiem, zanikanie mokradeł, raf koralowych i bioróżnorodności. Projekt powinien również oferować konstruktywną opowieść o wodzie, w rozwijającym się polu twórczych działań o tej tematyce.

 

„Jednym z palących problemów współczesnego świata jest globalny kryzys wodny związany nie tylko ze sposobem gospodarowania tzw. zasobami wody, ale także ze sposobem myślenia o wodzie „jako takiej”. Woda jest bowiem nie tylko warunkiem istnienia życia, nie tylko z niej pochodzimy i składamy się, ale także – o czym często się zapomina – za jej pośrednictwem doświadczamy świata, a więc dzięki niej możemy identyfikować się z problemami ekologicznymi” – tłumaczą organizatorzy.

 

Konkurs skierowany jest do społeczności szkół artystycznych, tzn. do pracowników i pracowniczek zatrudnionych na stanowiskach badawczo-dydaktycznych, uczestniczek i uczestników Szkół Doktorskich oraz studentów i studentek. Zwycięski projekt zaprezentowany zostanie w Galerii A19 w metrze Marymont – w specjalnej przestrzeni do prezentacji sztuki nowoczesnej, na ścianie o wymiarach 35,87 m na 3,36 m. Organizatorem konkursu jest Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie wraz z Instytutem Badań Przestrzeni Publicznej, który jest odpowiedzialny za realizację nagrodzonego projektu.

 

"(…) Pragniemy zwrócić uwagę artystów i artystek, a także publiczności odwiedzającej galerię – na konieczność wypracowania wrażliwości na wodę oraz akwatycznej wyobraźni. (…) Mamy gorącą nadzieję, że konkurs będzie stanowił okazję do artystycznej współpracy, w ramach której uczestniczki i uczestnicy konkursu będą mogli zaprezentować swoje prace w galerii A 19,  funkcjonującej pod patronatem Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz – co równie istotne – w przestrzeni publicznej" – mówią organizatorzy konkursu.

 

Instytut Badań Przestrzeni Publicznej

 

To jednostka łączącą działania badawcze i edukacyjne z artystycznymi. Od 2007 roku prowadzi znajdującą się na stacji warszawskiego metra Marymont galerię sztuki A19, gdzie zaprezentowana zostanie nagrodzona w konkursie praca oraz wirtualną galerię sztuki "A19_2021", w której zostaną pokazane wszystkie nadesłane prace. Instytut Badań Przestrzeni Publicznej jest międzyuczelnianą jednostką badawczą, powstałą z inicjatywy grupy uczonych i artystów m.in. prof. Mirosława Duchowskiego oraz dr Elżbiety Anny Sekuły, w oparciu o Ośrodek Badań Przestrzeni Publicznej, funkcjonujący przy Akademii Sztuk Pięknych oraz Instytucie Kultury i Komunikowania SWPS w latach 2009-2010.