Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link
Uroczyste podpisanie umowy. Za stołem siedzą: rektor oraz przedstawiciele wykonawcy

Rozpoczęcie inwestycji przy ul. Myśliwieckiej 8

Opublikowano 11 sierpnia 2022

10 sierpnia 2022 r. w siedzibie Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie Rektor ASP, prof. Błażej Ostoja Lniski oraz właściciel firmy AREMBUD – Arkadiusz Jedlak podpisali umowę na wykonanie robót budowlanych termomodernizacyjnych w budynku przy ul. Myśliwieckiej 8 w Warszawie.

 

Umowa będzie realizowana w związku z wdrażaniem projektu "Termomodernizacja budynku Akademii Sztuk Pięknych przy ul. Myśliwieckiej 8 w Warszawie", dofinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego nr 3.4.1 "Budownictwo Energooszczędne Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie". Koszty niekwalifikowalne, wkład własny oraz podatek VAT zostaną sfinansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na podstawie odrębnego porozumienia.

Wartość podpisanej umowy wynosi: 9 655 500,00 .

Zakres prac to m.in. wymiana okien i drzwi na energooszczędne, osuszenie, izolacja przeciwwodna i docieplenie w piwnicy ścian i podłóg, modernizacja instalacji c.w.u. i c.o., wymiana węzła cieplnego, wymiana źródeł światła na LED, montaż instalacji fotowoltaicznej oraz instalacja systemu zarządzania energią BMS i liczników energii. Dzięki realizacji inwestycji znacząco poprawi się bezpieczeństwo pracy oraz standard pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia. Co najważniejsze, zatrzymana zostanie postępująca degradacja budynku przy Myśliwieckiej 8 (w szczególności w jego zachodniej, usytuowanej na skarpie części).

Termin zakończenia realizacji umowy wyznaczony został na 30.06.2023 roku.

 

Ochrona zabytkowego budynku z 20-lecia międzywojennego

 

Termomodernizacja zabytkowego budynku przy ul. Myśliwieckiej 8 – cennego dokumentu rozwoju stołecznego budownictwa z okresu dwudziestolecia międzywojennego, w którym mieszczą się obecnie siedziby wydziałów: Architektury Wnętrz oraz Wzornictwa, to największa inwestycja Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie od momentu zakończenia przebudowy Pałacu Czapskich w 2021 r. Wpisuje się w strategię rozwoju Uczelni w zakresie modernizacji oraz rozbudowy poszczególnych jej obiektów.

 

 

 

Zdjęcie główne: od lewej: Marcin Jedlak, Arkadiusz Jedlak – właściciel firmy AREMBUD, prof. Błażej Ostoja Lniski, Rektor ASP w Warszawie. Fot. ASP w Warszawie.

 

Logo Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej