Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link
Napis Studia Podyplomowe Master of Graphic Art 2022/2023: Rekrutacja

Rekrutacja na Studia Podyplomowe Master of Graphic Art 2022/2023

Opublikowano 12 września 2022

19 września 2022 r. rozpoczyna się elektroniczna rejestracja kandydatek i kandydatów na Studia Podyplomowe Master of Graphic Arts (MGA) na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Rejestracja potrwa do 23 września 2022 r.
12 września 2022 (poniedziałek) o godz. 18.00 odbędzie się spotkanie informacyjne online, które będzie okazją do zapoznania się m. in. z programem i warunkami studiów. Będzie to też okazja do zadania pytań prowadzącym spotkanie – dr hab. Rafałowi Kochańskiemudr Aleksandrowi Myjakowi. Planowany czas spotkania to 2 godz. Zapraszamy.


Studia podyplomowe Master of Graphic Arts są dedykowane kandydatkom i kandydatom posiadającym kwalifikacje drugiego stopnia. Przeznaczone są dla absolwentek i absolwentów wszystkich wydziałów uczelni artystycznych kształcących w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki, posiadającym tytuł zawodowy magistra lub – w przypadku studiów zagranicznych – tytułu równorzędnego i mają charakter elitarny. W procesie rekrutacji preferowane są osoby, które ukończyły kierunek grafika, charakteryzujące się znaczącym dorobkiem artystycznym, zarówno pod względem oryginalności jak i innowacyjności rozwiązań.

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczek i słuchaczy do stworzenia koncepcji i jej profesjonalnej adaptacji do indywidualnych planów artystyczno-badawczych w obszarze sztuk pięknych, przypisując te aktywności w szczególności szeroko rozumianym sztukom graficznym. W efekcie ukończenia studiów absolwentka/absolwent jest wyposażony w taki zakres wiedzy, umiejętności i kompetencji, aby móc aplikować o wszczęcie postępowania doktorskiego z tzw. wolnej stopy.

Studia Master of Graphic Arts pozwalają w znaczący sposób rozwinąć, usystematyzować i sprofesjonalizować działania artystyczne i badawcze słuchaczki/słuchacza, czyniąc ją/go konkurencyjnym na rynku pracy. Projekt ten jest również odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie w tym obszarze oraz liczne zapytania dyplomantek i dyplomantów oraz absolwentek i absolwentów kierunku grafika – zachęca Wydział Grafiki.

Terminarz rekrutacji:

  • 19-23 września 2022 r.: składanie dokumentów i elektroniczna rejestracja
  • 26 września 2022 r.: ogłoszenie wyników I etapu egzaminów
  • 28 września 2022 r.: II etap egzaminów – autoprezentacja
  • 30 września 2022 r.: ogłoszenie wyników II etapu egzaminów oraz publikacja listy słuchaczy przyjętych na studia

Kontakt: grafika@asp.waw.pl, tel. +48 22 320 02 63

Więcej informacji na stronie internetowej Wydziału Grafiki


Identyfikacja wizualna: dr Aleksander Myjak