Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link
identyfikacja graficzna

Rekrutacja na Studia Miejskie 2022/2023 przedłużona do 30 września

Opublikowano 14 września 2022

Spieszymy z informacją, że rekrutacja na jubileuszową – dziesiątą edycję podyplomowych Studiów Miejskich 2022/2023 została przedłużona do 30 września 2022. Rekrutacja potrwa do godziny 15.00. Studia są prowadzone przez Instytut Badań Przestrzeni Publicznej (IBPP) na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. 

Interdyscyplinarne podyplomowe studia miejskie "Miasta i Metropolie. Studia Miejskie" poruszają, podlegające dynamicznym przeobrażeniom, problemy miejskości. Stanowią jedno z najważniejszych wyzwań dla współczesnej nauki i praktyk dokonujących się w przestrzeni publicznej. Studia są adresowane do osób zainteresowanych czynnym udziałem w tworzeniu lepszego, funkcjonalnego miasta, które chcę poznać specyfikę działania w różnych obszarach miejskich aktywności i poszukują humanistycznego podejścia do sprawnego i skutecznego działania w mieście. 

 

Do kogo należy miasto?
Kto kreuje życie w mieście?

 

"Współczesne miasto jest (wy-)tworem kulturowej i historycznej działalności człowieka. To miejsce kumulujące potencjał twórczy najbardziej kreatywnych jednostek, inkubator, w którym rodzą się – często kluczowe dla świata – idee, inicjatywy, zmiany, decyzje i wpływy. By dobrze żyć i skutecznie działać w mieście, trzeba spróbować je zrozumieć. Warto poznać naturę procesów kształtujących nasze bycie-w-mieście – siły, które wpływają na aktorów miejskiego spektaklu, materię i formę, które reżyserują nasze zachowania.

Przestrzeń publiczna to przestrzeń spotkania, w której przenikają się interesy mieszkańców, władz miasta, deweloperów, urbanistów i architektów, turystów, artystów – słowem, wszystkich uczestników fascynującej i trudnej gry miejskiej. Kto kreuje życie w mieście? Do kogo należy miasto? Kto ponosi odpowiedzialność za przestrzeń publiczną? Czy miasto potrzebuje sztuki? A jeśli tak, to jakiej? Jaka jest polska przestrzeń miejska? Czego jej brakuje? Zieleni czy parkingów, aut czy rowerów? – odpowiedzi na te liczne pytania, które bezustannie do nas powracają, wymagają refleksji praktyków i teoretyków" – piszą twórcy interdyscyplinarnych studiów miejskich.