Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link

"Gołe baby i delfiny". Wystawa w Galerii Przyszła Niedoszła

Opublikowano 27 września 2022

Od 28 września do 12 października 2022 w warszawskiej Galerii Przyszła Niedoszła będzie można obejrzeć wystawę pt. "Gołe baby i delfiny". Wśród osób artystycznych z Kolektywu Przyszła Niedoszła uczestniczących w wystawie jest prodziekan Wydziału Zarządzania Kultura Wizualną – dr Piotr Płucienniczak. Kuratorki: Alicja Paszkiel, Lena Pierga, Asia Ogińska, Marta Matysiak, Paula Jędrzejczak.

 

Osoby artystyczne uczestniczące w wystawie

 

Martyna Baranowicz, Maria Ciszewska, Kinga Dobosz, Franek Drażba, Kamila Falęcka, Marcelina Gorczyńska, Justyna Kramarz, Piotr Mlącki, Martyna Modzelewska, Małgorzata Mycek, Piotr Płucienniczak, Przyszła Niedoszła

 

 

"Tytuł wystawy, Gołe baby i delfiny nawiązuje do towarzyszącego i ciągle kształtującego współczesną rzeczywistość słodko-gorzkiego sentymentu za latami 90’, który opowiada o aspiracjach, wielkich marzeniach, ale i równie wielkim wstydzie, zaprzepaszczonych ambicjach oraz próbach kompensacji. Współczesna polska tożsamość jest budowana w niejednoznacznej relacji z Innym, który jest przedmiotem zarówno pozytywnej, jak i negatywnej idealizacji. Polskość wiąże się z wiecznym zawieszeniem pomiędzy potrzebą doganiania i ucieczki. Marzymy o wakacjach, o egzotyce rozumianej przez pryzmat dowolnych narracji; Polska marzy o tropikach, o gołych babach i o delfinach. "Gołe baby i delfiny" to cudowne Inne, w kierunku których tak pożądliwie patrzymy i w odbiciu których budujemy swoją tożsamość” – mówią kuratorki.

 

Co, gdzie, kiedy

 

Wystawa "Gołe baby i delfiny"
Kuratorki: Alicja Paszkiel, Lena Pierga, Asia Ogińska, Marta Matysiak, Paula Jędrzejczak

Galeria Przyszła Niedoszła
ul. Brechta 17a/56, Warszawa

28 września – 12 października 2022

wystawa czynna:
28.09: g. 17.00 – 21.00
29.09: g. 16.00 – 20.00
30.09 – 02.10: g. 12.00 – 20.00
02.10 – 22.10: każdy wtorek, czwartek, niedziela  g.15.00 – 20.00

 

 

Exhibition "Naked chicks and Dolphins"

 

The exhibition's title hints at the bittersweet nostalgia for the 90s, still everpresent and persistently reality-shaping. While it tells the tale of grand ambitions and aspirations, it also evokes boundless shame, lost hopes, and attempts at recompensation. Here, identity is referential; here, one is on a constant lookout for the either idealized or demonized Other. Polishness is an unbreakable prison ruled by the logic of endless fleeing and catching up. We dream of holidays, about the exotic as understood through the lens of unspecified and elective narrations; Poland dreams of the tropics, naked ladies, and dolphins. "Naked chicks and dolphins" are the wonderful Others at whom we look with desire, and in the reflection of which we build our identity.

 

Artists:

 

Martyna Baranowicz, Maria Ciszewska, Kinga Dobosz, Franek Drażba, Kamila Falęcka, Marcelina Gorczyńska, Justyna Kramarz, Piotr Mlącki, Martyna Modzelewska, Małgorzata Mycek, Piotr Płucienniczak, Przyszła Niedoszła

Curators: Alicja Paszkiel, Lena Pierga, Asia Ogińska, Marta Matysiak, Paula Jędrzejczak

28.10 - 12.10. 2022

Exhibition open:
28.09 5:00 pm - 9:00 pm 
29.09 4:00 pm - 8:00 pm
30.09 - 02.10 12:00 pm - 8:00 pm
02.10 - 22.10 every Tuesday, Thursday, Sunday 3:00 pm - 8:00 pm

Galeria Przyszła Niedoszła
Brechta 17a, Warsaw