Regulamin SJO 2022/2023

Regulamin SJO 2022/2023 (plik PDF, 228 KB) (dotyczy studentów od roku akademickiego 2022/2023)