Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link
Granatowa plansza z napisem szkolenia dadzą Ci power

UCZELNIA RÓWNYCH SZANS. Szkolenia dla pracowników ASP w Warszawie

Opublikowano 6 października 2022

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie realizuje projekt pn. "ASP w Warszawie – UCZELNIA RÓWNYCH SZANS", którego celem jest poprawa dostępności Akademii dla osób z niepełnosprawnościami, poprzez likwidację barier w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym.

Realizacja projektu przyczyni się do wdrożenia na uczelni pakietu kompleksowych rozwiązań, w ramach wszystkich obszarów dostępności, które zapewnią:

  • likwidację barier w obszarze struktury organizacyjnej i procedur
  • realizację wsparcia edukacyjnego dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności
  • podniesienie kompetencji kadry w zakresie edukacji i realizacji działań zwiększających dostępność technologiczną i architektoniczną Akademii.

W październiku rozpocznie się cykl szkoleń podnoszących kompetencje kadry zarządzającej, dydaktycznej i administracyjnej w zakresie edukacji włączającej. Uczestnicy i uczestniczki zajęć nabędą kompleksową wiedzę na temat projektowania uniwersalnego oraz dostosowywania form wsparcia informacyjnego do potrzeb osób z różnymi typami niepełnosprawności; zapoznają się też z narzędziami służącymi do niwelowania barier przestrzennych, cyfrowych i komunikacyjnych.

 

Zgłoszenia na szkolenia

 

Aby wziąć udział w szkoleniach należy wypełniony formularz i dokumenty rekrutacyjne złożyć we właściwym miejscowo dziekanacie ASP w Warszawie (pn. – pt., 08.00 - 16:00) lub przesłać za pośrednictwem poczty międzywydziałowej na adres: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 5, 00-068 Warszawa (pokój nr 0.23). Termin składania dokumentów na szkolenie: