Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link

Wydział Malarstwa na Biennale Mozaiki w Ravennie

Opublikowano 15 października 2022

Od 8 października 2022, podczas VII Biennale  Mozaiki Współczesnej w Ravennie (Ravenna VII biennale di Mosaico  Contemporaneo) można obejrzeć wystawę pt. "MISZMASZ", prezentującą prace artystów-dydaktyków oraz artystek-dydaktyczek związanych z Wydziałem Malarstwa warszawskiej ASP: Macieja Duchowskiego, Arkadiusza Karapudy, Jana Mioduszewskiego, Mai Kitajewskiej, Igora Przybylskiego,  Elwiry Sztetner i Matyldy Tracewskiej. Kuratorzy: Matylda Tracewska, Giovanni Gardini.

 

"Wystawa MISZMASZ będzie podróżą po różnych estetykach, różnych sposobach pracy z materią, różnych postawach intelektualnych.(..) W mozaice tradycyjnej proces twórczy odbywa się wahadłowo pomiędzy destrukcją (pocięciem materiału, który przez to w sposób nieodwracalny ulega zniszczeniu) a konstrukcją, czyli ponownym połączeniu materiału w całość według określonych reguł. U artystów zaprezentowanych na wystawie w Faenzie proces ten zachodzi jedynie w pojedynczych przypadkach. Są to raczej zbieracze, kolekcjonerzy i amatorzy niewielkich elementów, którzy gromadzą je, czasem jednorazowo na potrzeby określonego projektu, ale nierzadko także latami, a następnie posługują się nimi do stworzenia większej całości według założonej przez siebie logiki.(…) Do tego dochodzi aspekt czasu, nakład pracy i repetytywność gestu, które również artystycznie nas łączą. Dlatego dla mnie mozaika to przede wszystkim sposób patrzenia i istnienia w świecie". – pisze kuratorka wystawy – Matylda Tracewska w tekście pt. "Patrzeć mozaiką".

 

Uczestnicy / uczestniczki wystawy:

 

Maciej Duchowski, Arkadiusz Karapuda, Jan Mioduszewski, Maja Kitajewska, Igor Przybylski, Elwira Sztetner, Matylda Tracewska

 

"Miszmasz  to polskie słowo pochodzenia niemieckiego używane w mowie potocznej dla określenia nieładu, zamętu, chaosu. Jednocześnie miszmasz oznacza także mieszaninę, połączenie różnych przypadkowych lub pozornie niepasujących do siebie rzeczy, są również osoby, które wręcz tłumaczą miszmasz jako...mozaikę" – wyjaśnia kuratorka wystawy.

 

 

Co, gdzie, kiedy

 

"MISZMASZ"  – wystawa dydaktyków Wydziału Malarstwa na VII Biennale  Mozaiki Współczesnej w Ravennie

RavennaMosaico 2022 VII Biennale  Mozaiki Współczesnej
Muzeum Diocesano,  Galeria  Molinella,  Faenza

8 października – 27 listopada 2022

Współorganizatorzy: Ravenna  VII  biennale  di  Mosaico  Contemporaneo,
Museo d' Arte della citta di Ravenna, Museo  Diocesano  Faenza

 

 

Identyfikacja graficzna: Paulina Derecka