Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link
Identyfikacja graficzna wydarzenia

"Jerzy Rosołowicz. Alchemik". Wystawa w Muzeum Współczesnym we Wrocławiu

Opublikowano 19 października 2022

Od 17 listopada 2022 do 23 stycznia 2023 w Muzeum Współczesnym we Wrocławiu będzie prezentowana wystawa jednej z najważniejszych postaci wrocławskiego środowiska awangardowego – Jerzego Rosołowicza (1928 - 1982). Kuratorką wystawy pt. "Jerzy Rosołowicz. Alchemik" jest dr Marika Kuźmicz.

Wystawa w Muzeum Współczesnym we Wrocławiu jest okazją do przyjrzenia się wszystkim przejawom twórczości Jerzego Rosołowicza: od wczesnych prac – rzadko interpretowanych rysunków, aż po ostatnie realizacje, wykonywane z myślą o konkretnych osobach: "Telehydrografiki" oraz "Kwiaty". Wszystkie te realizacje, choć formalnie odmienne, łączy głęboki namysł artysty nad losem ludzkiej rodziny oraz troska o dalsze jej funkcjonowanie. Możemy traktować poszczególne prace Rosołowicza jak dary, umożliwiające nam rozważenie innego niż dotąd sposobu funkcjonowaniu jednostki i naszej zbiorowości. ​

 

"W chwili, gdy stoimy w obliczu katastrofy, należy zdać sobie sprawę z tego, że jeśli ona nastąpi, to będzie ostatecznym wynikiem naszego działania celowego. Musimy pamiętać, że sytuacja, w której żyjemy, jest konsekwencją naszego działania, że jest ono niepełne, bowiem w ostatecznym rozrachunku doprowadziło nas do realnych możliwości zagłady" – napisał Jerzy Rosołowicz w jednym z najważniejszych tekstów pt. "Teoria funkcji form".

 

Pochodzące z "Teorii funkcji form" (1962) słowa artysty brzmią dziś, równo sześć dekad od ich ogłoszenia, niemal jak przepowiednia. Przepowiednia, która niestety, spełnia się na naszych oczach: katastrofy ekologiczne i konflikty zbrojne nasilają się i zmieniają rzeczywistość, do której przyzwyczailiśmy się przez ostatnie kilkadziesiąt lat. "Czy wobec tej nowej sytuacji narastającego niepokoju sztuka może jeszcze dać ludzkości rozwiązanie, które nas uratuje?" – zastanawia się kuratorka wystawy – Marika Kuźmicz.

 

Jerzy Rosołowicz

 

W 1948 r. rozpoczął studia we wrocławskiej PWSSP (obecnie ASP). W 1953 r. uzyskał absolutorium. W latach 1972-73 pracował na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby macierzystej uczelni, ale zrezygnował z pracy, ponieważ proponowany przez niego program studiów nie został przyjęty przez władze szkolne. Przez wiele lat był nauczycielem plastyki w jednym z wrocławskich liceów. Od 1961 r. był uczestnikiem Grupy Wrocławskiej. Brał udział w wielu wydarzeniach kluczowych dla polskiej sztuki lat 60., m.in. w wystawach organizowanych w ramach Sympozjów Złotego Grona w Zielonej Górze, Plenerach w Osiekach (od 1964), Biennale Form Przestrzennych (od 1965) i w Sympozjum Plastycznym Wrocław '70.

Prezentowane na wystawie prace pochodzą ze zbiorów Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Muzeum Narodowego w Poznaniu, Muzeum Architektury we Wrocławiu, Muzeum Współczesnego Wrocław i kolekcji prywatnych.

 

Co, gdzie, kiedy

 

"Jerzy Rosołowicz. Alchemik". Wystawa.
Kuratorka: dr Marika Kuźmicz

Muzeum Współczesne we Wrocławiu
pl. Strzegomski 2a, 53-681 Wrocław

17 listopada 2022 – 23 stycznia 2023
otwarcie wystawy: 17 listopada 2022 (czwartek), godz. 18:00, poziom 3.

Organizatorzy:

Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu – Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego
Muzeum Współczesne Wrocław

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych oraz z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

Patronat honorowy: Cezary Przybylski – Marszałek Województwa Dolnośląskiego

 

 

 

 

Jerzy Rosołowicz. Alchemist”. Exhibition

 

" […] facing imminent disaster one should realize that if it does come to pass, it will be the terminal aftermath of our purposeful activity. We need to remember that the situation in which we live is a consequence of our purposeful activity, that the latter is incomplete since it has ultimately confronted us with a real possibility of self-annihilation".

 

Today, exactly six decades after the publication of Theory of the Function of Form (1962), one of the most important texts by Jerzy Rosołowicz (1928–1982), these words sound almost like a prophecy – a prophecy which, unfortunately, is coming true before our eyes. Environmental disasters and armed conflicts are intensifying and changing the reality to which we have become accustomed over the last few decades. In the face of this new situation of growing anxiety, can art still offer humanity a solution that will save us?

The exhibition at Wrocław Contemporary Museum is an opportunity to look at all manifestations of Jerzy Rosołowicz’s creative practice, from his early works, such as the rarely analysed drawings, to Telehydrographics and Flowers – his most recent sketches made for specific persons. Although formally diverse, all of them are connected by the artist’s deep reflection on the fate of humanity and his concern for our future existence. We can approach Rosołowicz’s individual works as gifts that enable us to consider alternative ways of our individual and collective functioning.

 

Jerzy Rosołowicz

 

(1928–1982) was one of the most important figures in Wrocław’s avant-garde milieu. In 1948, he began his studies at the State Higher School of Fine Arts in Wrocław (now the E. Geppert Academy of Art and Design). He obtained his diploma in 1953. In 1972–73 he worked at the Faculty of Painting, Graphics and Sculpture of his alma mater, but resigned because the curriculum proposed by him was not accepted by the school authorities. For many years he taught art in one of the secondary schools in Wrocław. He was a member of the Wrocław Group from 1961. He took part in many of the key events in the Polish art of the 1960s, including exhibitions organised as part of the Golden Grape Symposia in Zielona Góra, the open-air festivals in Osieki (from 1964), the Biennale of Spatial Forms (from 1965) and the Wrocław ‘70 Visual Arts Symposium.

The featured works come from the collections of the Art Museum in Łódź, the National Museum in Wrocław, the National Museum in Poznań, the Museum of Architecture in Wrocław, Wrocław Contemporary Museum and private collections.

"Jerzy Rosołowicz. Alchemist". Exhibition

Wroclaw Contemporary Museum
Curator: dr Marika Kuźmicz

17.11.2022 – 23.01.2023
Opening: 17th November 2022 (Thursday), at 6.00 p.m.

Organisers:

Culture and Art Centre in Wrocław – Cultural Institution of the Self-Government of the Lower Silesian Region
Wrocław Contemporary Museum

The project is co-financed by the Ministry of Culture and National Heritage from the Culture Promotion Fund, established from surcharges imposed on games covered by the state monopoly in accordance with Article 80(1) of the Act of 19 November 2009 on Gambling, and from the budget of the Lower Silesian Province.

Honorary patronage: Cezary Przybylski – Marshall of the Lower Silesian Province