Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link
Szpaler drzew na dziedzińcu campusu głównego ASP. W tle widoczna fasada Pałacu Czapskich wersja monochromatyczna

Wspominamy

Opublikowano 31 października 2022

Ze smutkiem wspominamy osoby należące do społeczności akademickiej, które odeszły w ostatnim roku.

1.12.2021
prof. STANISŁAW TABISZ
malarz, grafik, scenograf, krytyk sztuki, absolwent, wykładowca, dziekan Wydziału Grafiki (2002-2008) i rektor ASP w Krakowie (2012-2020)

26.12.2021
LESZEK RAWSKI
pracownik gospodarczy – administracji ASP w Warszawie

4.01.2022
KRZYSZTOF STAWICKI
modelarz, starszy mistrz, długoletni pracownik Wydziału Architektury Wnętrz ASP w Warszawie

10.03.2022
prof. WITOLD SUROWIECKI
rzeźbiarz, grafik, wykładowca Wydziału Architektury Wnętrz ASP w Warszawie, Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Sztuki i Projektowania w Łodzi

25.03.2022
prof. PIOTR RUDNIEWSKI
artysta konserwator, wykładowca, dziekan Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki (1981-1984), główny specjalista w Pracowni Konserwacji Zabytków, skarbnik Stowarzyszenia Historyków Sztuki, działacz społeczny

20.04.2022
prof. DANUTA MAKOWSKA
malarka, absolwentka Wydziału Grafiki, wykładowczyni Wydziału Malarstwa oraz Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki (prowadziła Pracownię Malarstwa), w latach 80. prodziekan WKiRDS

15.05.2022
prof. STANISŁAW KULON
rzeźbiarz (zajmował się rzeźbą monumentalną, kameralną – głównie w drewnie oraz ceramiczną), absolwent, wykładowca i prodziekan Wydziału Rzeźby (1971-1978 i 1985-1987)

17.06.2022
KRZYSZTOF ZIĘBACZEWSKI
pracownik ochrony mienia – administracji ASP w Warszawie

24.06.2022
prof. JAN PAMUŁA
grafik, malarz, absolwent, wykładowca, prorektor (1996-2002) oraz rektor (2002-2008) ASP w Krakowie, wiceprzewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Artystycznych

28.06.2022
prof. ZBIGNIEW WÓJCICKI
architekt wnętrz, absolwent, wykładowca (prowadził Międzywydziałową Pracownię Geometrii, Pracownię Podstaw Projektowania oraz Pracownię Projektowania Mebla) i prodziekan Wydziału Architektury Wnętrz (1975-1978)

14.08.2022
prof. STEFAN GIEROWSKI
malarz, rysownik, wykładowca i dziekan Wydziału Malarstwa (1975-1981), rektor – elekt ASP w Warszawie (w 1983 r. wyboru nie zatwierdziły władze stanu wojennego i nie objął tego stanowiska)

17.10.2022
MARIAN MURAWSKI
malarz, grafik, ilustrator, absolwent i wykładowca Wydziału Grafiki ASP w Warszawie