Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link

Wystawa indywidualna "Copyright (C) Justyna Grodecka" w Ostrowcu

Opublikowano 4 listopada 2022

4 listopada 2022 (piątek) o godzinie 18.00 w BWA Ostrowiec odbędzie się wernisaż wystawy absolwentki wydziału Grafiki warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych – Justyny Grodeckiej pt. "Copyright (C) Justyna Grodecka".

"Copyright (C) Justyna Grodecka" pokazuje potencjał groteskowy zachowań obsesyjnych i wyznawczych. To alegoria zabobonności, która na całym świecie jest narzędziem władzy, wykorzystywanym w celu narzucenia określonej grupie społecznej pewnej filozofii czy systemu moralnego, który nosi znamiona kultu określonych wartości. W tym świecie rolę protagonisty pełni Twórca, natomiast antagonisty Odtwórca. Twórca, to ten który stworzył ten świat, a Odtwórca to potencjalnie każdy, kto będzie próbował ten świat odtworzyć, łamiąc tym samym prawo autorskie.

"To zabawa skojarzeniami, która wizualizuje hipotetyczny ciąg losowy, który mógłby się wydarzyć gdyby taki zabobon przyjął się jako dominujące wyznanie. Prawo autorskie stanowiłoby nadrzędne prawo, jak w każdym państwie wyznaniowym. Panowałby kult jednostki, która zapoczątkowała ruch. Śmiertelna powaga miesza się ze śmiercionośną kpiną, która w tej alternatywnej rzeczywistości byłaby powodem do wzmożonej aktywności organów ścigania. Obrazą uczuć religijnych byłoby naruszanie prawa autorskiego – mówi artystka.

(…) Jest to obraz artysty spełnionego, twórcy, którego dzieło opanowało umysły na całym świecie. Dzieło które wtargnęło w świadomość ludzkości i zapisało się w historii. Historia mitologizuje dzieło i samego twórcę, czyniąc go nieśmiertelnym, budując mu pomniki i symboliczne groby, jako temu, który nigdy nie umarł, żyjąc w świadomości jego wyznawców. Mityczny Twórca, w świadomości ludu, patrzy na ręce każdemu, kto odważy się coś odtworzyć, zamiast stworzyć. Wiara w nieuniknione konsekwencje jest jedyną skuteczną metodą na zapobieganie tego rodzaju nadużyciom. Poziom absurdu i wewnętrznych sprzeczności, na której została zbudowana kultura i tamtejsza cywilizacja, ujawnia się w tym, że dążenie do oryginalności przestaje być oryginalne, ponieważ staje się powszechne" –  konkluduje Justyna Grodecka.

Justyna Grodecka

(ur. w 1998) artystka multidyscyplinarna. Dwukrotna laureatka "Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wybitne osiągnięcia" oraz Stypendium przyznawanego przez Marszałka Województwa Mazowieckiego. Czterokrotnie otrzymała "Stypendium Rektora dla najlepszych studentów ASP w Warszawie". Ukończyła Studia na ASP w Warszawie i AdBK München. Jest laureatką m.in.: nagrody KTR 2021 za obrazy olejne w kampanii o międzynarodowym zasięgu medialnym "Obraz pokolenia Z" Zalando. Swoje prace prezentowała w przestrzeni miejskiej na wielkoformatowych muralach, plakatach, banerach, ekranach w całej Polsce i na licznych wystawach solowych i zbiorowych w kraju i na świecie. Brała udział w akcjach performatywnych i artystycznych, zaangażowanych w tematykę społeczną, tj. dążenie do pokoju, problemy mniejszości społecznych czy prawo autorskie.

Co, gdzie, kiedy

"Copyright (C) Justyna Grodecka". Wystawa

BWA Ostrowiec
ul. Siennieńska 54

5 – 27 listopada 2022
wernisaż: 4 listopada 2022, g. 18:00