Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa na zadanie pn. „Termomodernizacja Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie przy ul. Myśliwieckiej 8 w Warszawie”

  W dniu 09.11.2022 r. podpisano Aneks nr 4 do umowy nr 82/DF-V/AF/2021 na  dotację celową na wydatki inwestycyjne ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa Przyznana dotacja w wysokości 2 622 840 zł. W ramach powyższych środków Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie – Obiekt przy ul. Myśliwieckiej 8 w Warszawie będą realizowane roboty budowlane, na które składają się: roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe nawierzchni schodów zewnętrznych studni … Czytaj dalej Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa na zadanie pn. „Termomodernizacja Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie przy ul. Myśliwieckiej 8 w Warszawie”