Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link

Barbara Niestrawska, Adrianna Marczuk i Jakub Szostek nagrodzeni w Konkursie im. J. Moskala 2022

Opublikowano 12 grudnia 2022

9 grudnia 2022 ogłoszono wyniki Konkursu o Nagrodę Scenograficzną im. Jerzego Moskala. Wśród laureatek / laureatów, poświęconego osiągnięciom debiutujących polskich scenografek i scenografów konkursu, znaleźli się: Barbara Niestrawska, Adrianna Marczuk i Jakub Szostek z wydziału Scenografii warszawskiej ASP.

Konkurs im. J. Moskala 2022 rozstrzygnięty

  • nagroda Jerzego Moskala dla Barbary Niestrawskiej za dyplom magisterski pt. "Terra incognita. Projekt scenografii i kostiumów inspirowany eposem Odyseja Homera”, zrealizowany pod kierunkiem prof. Doroty Kołodyńskiej, as. mgr Aleksandry Redy

  • wyróżnienie i nagroda specjalna ZASP im. A. Pronaszki dla Adrianny Marczuk za dyplom licencjacki pt. "Opracowanie scenograficzne dramatu Manowiec Stefana Grabińskiego", promotorka: dr Martyna Kander

  • wyróżnienie dla Jakuba Szostka za dyplom licencjacki pt. "Projekt scenografii i kostiumów do inscenizacji Orfeusza Monteverdiego", promotor: prof. Paweł Dobrzycki

"Wymiary Scenografii"

Nagrodzone prace można oglądać na wystawie pt. "Wymiary Scenografii", prezentowanej do końca grudnia 2022 w Muzeum Śląskim w Katowicach. Kuratorką wystawy jest Agnieszka Kołodziej-Adamczuk. Wystawa ukazuje charakter współczesnej polskiej scenografii – jednocześnie zakorzenionej w tradycji i obrazującej kierunki rozwoju współczesnego teatru, filmu i sztuk wizualnych. Wśród wyróżnionych dzieł prezentowane są scenograficzne koncepcje zwycięzcy, osób wyróżnionych oraz laureatki dodatkowej nagrody im. Andrzeja Pronaszki przyznanej przez przedstawicieli Związku Artystów Scen Polskich ZASP.

Konkurs o Nagrodę Scenograficzną im. Jerzego Moskala

Historia konkursu poświęconego twórczości polskich młodych scenografów jest powiązana  z działalnością Centrum Scenografii Polskiej, założonego w 1991 roku w ramach struktury organizacyjnej Muzeum Śląskiego. Instytucja pełnieni rolę ośrodka gromadzącego dorobek wybitnych polskich scenografów_ek i tworzenie bazy wiedzy oraz popularyzacja zagadnień związanych z plastyką sceniczną.

W 1989 roku Polskie Centrum Międzynarodowej Organizacji Scenografów Techników i Architektów Teatru /PC/OISTAT zorganizowało w Warszawie pierwszą edycję Konkursu im. Zenobiusza Strzeleckiego. Trzy następne edycje konkursu w latach 1993-2001 były efektem współpracy Centrum Scenografii Polskiej z gronem artystów, profesorów, ekspertów i historyków teatru. Od drugiej edycji (1993) konkurs odbywa się w Katowicach. Ważnym elementem tej edycji stały się wystawy projektów dyplomowych, które ukazywały różnorodność programów nauczania. Konkursowi towarzyszą idee wielopłaszczyznowego myślenia o scenografii jako dziedzinie, która współtworzy spektakl. Wznowienie konkursu nastąpiło w ramach pierwszej edycji Festiwalu Nowej Scenografii, realizowanego w latach 2012-2016. Konkurs jako centralny element festiwalu rozwinął tradycję współpracy z uczelniami artystycznymi. 

Przyznawana od 2012 roku Nagroda Scenograficzna im. Jerzego Moskala upamiętnia artystę plastyka, wybitnego grafika, plakacistę i scenografa. Jerzy Moskal od 1985, w ramach prac Działu Plastyki Teatralnej przy Muzeum Śląskim w Katowicach, stworzył Centrum Scenografii Polskiej i był dyrektorem tej instytucji w latach 1991-2005 roku.

Jury

Od 2016 roku w obradach jury uczestniczą przedstawiciele Sekcji Scenografów ZASP (od 2019 funkcjonującego pod nową nazwą Związku Artystów Scen Polskich ZASP – Stowarzyszenie), którzy przyznają nagrodę dla debiutującego_ej scenografa_ki. Patronem wyróżnienia jest malarz i scenograf Andrzej Pronaszko. Jurorzy oceniają zarówno poziom warsztatu prezentowanych prac, jak i indywidualne wizje w nich zawarte. W tym roku zaproszenie do udziału w pracach jury przyjęli: Joanna Braun, Agnieszka Koecher-Hensel, Małgorzata Szydłowska, dr Barbara Zawada i Jerzy Murawski (Sekcja Scenografów Związku Artystów Scen Polskich ZASP – Stowarzyszenie) oraz koordynująca realizację konkursu Agnieszka Kołodziej-Adamczuk.

 

"Ważną ideą przyświecającą działaniom Muzeum Śląskiego w Katowicach i należącego do jego struktury Centrum Scenografii Polskiej jest stworzenie propozycji dla artystów rozpoczynających samodzielne działania, dającej możliwość indywidualnej prezentacji osiągnięć, konfrontacji z innymi młodymi twórcami oraz motywacji do dalszej pracy. Konkurs to również spotkanie debiutantów z doświadczonymi artystami i krytykami sztuki" – mówią organizatorzy konkursu. 

Co, gdzie, kiedy?

"Wymiary Scenografii". Wystawa.
Kuratorka: Agnieszka Kołodziej-Adamczuk

Muzeum Śląskie w Katowicach
ul. T. Dobrowolskiego 1 / Spichlerz

10 – 31 grudnia 2022


Zdjęcie główne: materiały organizatora