Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link
Czarny napis na białym tle O sztuce na Titanicu

Spotkanie promocyjne książki "O sztuce na Titanicu. Rozmowy ze Sławomirem Marcem" w Zachęcie

Opublikowano 19 stycznia 2023

25 stycznia 2023 roku o godzinie 17.00 w Zachęcie odbędzie się spotkanie promocyjne książki "O sztuce na Titanicu. Rozmowy ze Sławomirem Marcem" autorstwa Iwony Lorenc. W spotkaniu wezmą udział: Iwona Lorenc, Sławomir Marzec, Monika Murawska i Piotr Schollenberger.

Książka dotyczy uwikłań współczesnej sztuki wynikających z kondycji późnej nowoczesności. Broni tezy, że sztuka ta wciągana w gry obronne z nowoczesną apokalipsą, które prowadzą do jej ekonomicznej, politycznej, ideologicznej funkcjonalizacji i swego rodzaju pauperyzacji, kryje w sobie jednak silny potencjał niezależności i dystansu wobec fikcji konstruowanych przez nowoczesną kulturę.

Spotkanie – dialog filozoficzno-artystyczny

Spotkanie będzie miało nietypową formę „żywego”, otwartego pod względem formalnym dialogu filozoficzno-artystycznego. Jego uczestnicy — Iwona Lorenc, filozofka, i jej rozmówca, filozofujący artysta Sławomir Marzec — omówią na wybranych przykładach strategie artystyczne i problemy filozoficzne, które kształtują pole najnowszej sztuki, przeanalizują też wnikliwie jej zjawiska, a przez odniesienie ich do filozoficznych kontekstów interpretacyjnych ukażą szerokie spektrum tematów. Przy zachowaniu należnej dbałości o warsztat naukowy, prowadzący wykroczą poza tradycyjne „traktatowo-monologowe” formy wypowiedzi filozoficznej, aby ułatwić odbiór książki szerszym kręgom czytelników zainteresowanych zarówno sztuką, jak i humanistyką.

"O sztuce na Titanicu. Rozmowy ze Sławomirem Marcem", Iwona Lorenc
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

Co, gdzie, kiedy

spotkanie promocyjne książki "O sztuce na Titanicu. Rozmowy ze Sławomirem Marcem"
z udziałem: Iwony Lorenc, Sławomira Marca, Monika Murawska i Piotr Schollenberger.

Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, sala kinowa (wejście przez hol główny)
pl. Małachowskiego 3, Warszawa

25 stycznia 2023 roku o godzinie 17.00
wstęp wolny