Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link
Biały napis na czarnym tle Master of graphic arts. Identyfikacja wizualna: dr Nguyen Le Mai

Studia podyplomowe na Wydziale Grafiki ASP w Warszawie

Opublikowano 26 stycznia 2023

Jeszcze tylko do 27 stycznia 2023 do godziny 18.00 trwa elektroniczna rejestracja w systemie IRK na Studia Podyplomowe Master of Graphic Arts (MGA) na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Studia są skierowane do posiadających tytuł magistra absolwentów i absolwentek uczelni artystycznych.

Dla kogo są te studia?

Studia podyplomowe Master of Graphic Arts powstały z myślą o osobach, które z tytułem magistra (lub równorzędnym – w przypadku studiów zagranicznych) ukończyły uczelnie artystyczne, kształcące w dziedzinie sztuki (w dyscyplinach: sztuki plastyczne lub konserwacja dzieł sztuki). Mile widziane są osoby, które ukończyły kierunek grafika i posiadają już dorobek artystyczny, wyróżniający się oryginalnością i innowacyjnością.

Dlaczego warto iść na studia podyplomowe Master of Graphic Arts?

 • indywidualny program badawczy

  Podczas trwających dwa lata studiów, studenci i studentki Master of Graphic Arts będą mieli nieprzeciętną okazję aktywnie rozwijać doświadczenia artystyczne z okresu studiów magisterskich. Otrzymają impuls i wiedzę by je uporządkować oraz konstruktywnie określić dalszą drogę własnego rozwoju artystycznego. Będzie to możliwe dzięki indywidualnemu programowi badawczemu – kładącemu szczególny nacisk na innowacyjność i oryginalność projektów – który będzie realizowany pod opieką wykładowców i wykładowczyń Wydziału Grafiki warszawskiej ASP.

 • udział w wystawach

  Studenci i studentki Master of Graphic Arts wezmą udział w dwóch profesjonalnych wystawach – zbiorowej i indywidualnej, które odbędą się (poza murami uczelni) w cenionych galeriach lub instytucjach o charakterze kuratorskim. Celem prezentacji prac na wystawach jest zaktualizowanie udziału studiujących osób w tzw. środowisku akademickim, uwiarygodnienie i wzbogacenie artystycznego CV oraz przygotowanie do wykonania pracy doktorskiej w kontekście ustawy 2.0. Ustawa przewiduje specjalną procedurę dla osób prywatnych, które same finansują takie postępowanie. Program studiów podyplomowych przenosi doświadczenia prowadzonych
  z sukcesem na Wydziale Grafiki Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich.

 •  doświadczenie dydaktyczne

  Elementem tych studiów jest także uczestnictwo w zajęciach dla osób studiujących stacjonarnie. Korekty pod okiem opiekuna studiów, prowadzenie warsztatów i wykładów monograficznych oraz staże w instytucjach związanych z uprawianą dyscypliną są źródłem bezcennego doświadczenia dydaktycznego.

 • dostęp do infrastruktury

  Komfort pracy gwarantuje dostęp do całej infrastruktury Wydziału Grafiki warszawskiej ASP: hali maszyn, studia fotograficznego, zecerni oraz pracowni rysunkowo-malarskich.

Co oferują studia Master of Graphic Arts?

 • wzbogacenie dorobku artystycznego i artystyczno-badawczego
 • praktyczną wiedzę nt. administracyjnych zagadnień dotyczących postępowania doktorskiego, ułatwiającą przystąpienie do doktoratu jako osoba prywatna (na koszt własny).
 • umiejętność konstruowania planów badawczych
 • umiejętność opracowywania opisów dzieł wg. standardów ustawy 2.0

Formuła zajęć

Plan zajęć na Studiach podyplomowych jest podzielony na dwie części.

część I: proseminarium

Zajęcia odbywają się w tygodniu (w dni robocze); ich harmonogram zostanie ustalony wspólnie z Opiekunem / Opiekunką, których wskaże Komisja egzaminacyjna po zapoznaniu się z portfolio i planami artystycznymi osoby studiującej. Opiekunem / Opiekunką może zostać każdy pracownik dydaktyczny / pracowniczka dydaktyczna z tytułem doktora habilitowanego Wydziału Grafiki ASP w Warszawie, specjalizujący_a się w różnych obszarach. Opiekun / Opiekunka może przyjąć do swojej pracowni maksymalnie trzy osoby studiujące na Master of Graphic Arts.

część II: Blok teoretyczny (2 soboty w miesiącu, 6 godz.)

 • Teorie i koncepcje sztuki współczesnej

  Zajęcia ukierunkowane na pogłębienie wiedzy z obszaru sztuki współczesnej i przypisanej do niej współczesnej praktyki artystycznej w aspekcie teorii i koncepcji. Stanowią niezbędną bazę do kształtowania własnej postawy i punkt odniesienia do określenia własnej tożsamości.

 • Metody i sposoby autoprezentacji

  Zajęcia są dedykowane metodom autoprezentacji – podstawowym narzędziom wspomagającym dzieło artystyczne, nie tylko w perspektywie jego publikacji, lecz także ubiegania się jego autora / autorki o środki finansowe w obiegu instytucji naukowych i kulturalnych. Zajęcia czerpią z dorobku Wydziału Grafiki i nawiązują do sprawdzonych praktyk znanych twórców / twórczyń o dużym dorobku.

 • Koncepcja, tworzenie i wdrażanie projektów badawczych

  Wysoko specjalistyczne zajęcia dedykowane specyfice opracowania projektów badawczych, uwzględniające obowiązujące przepisy i procedury. Mają na celu przyswojenie niezbędnych umiejętności analitycznych i strategicznych w celu skutecznego tworzenia i wdrożenia projektu badawczego.

Harmonogram rekrutacji

 • 23 – 27 stycznia 2023: elektroniczna rejestracja w systemie IRK
 • 30 stycznia: ogłoszenie wyników I etapu egzaminów
 • 1 lutego 2023: II etap egzaminów: Autoprezentacja
 • 3 lutego 2023: ogłoszenie wyników II etapu egzaminów

 

 "Studia Master of Graphic Arts pozwalają w znaczący sposób rozwinąć, usystematyzować i sprofesjonalizować działania artystyczne i badawcze słuchaczek i słuchaczy, czyniąc je/ich konkurencyjnymi na rynku pracy" – zachęca Wydział Grafiki.

Kontakt

grafika.mga@asp.waw.pl; tel. +48 22 320 02 63
Kierownik studiów podyplomowych: dr Aleksander Myjak: aleksander.myjak@asp.waw.pl

Identyfikacja wizualna: dr Nguyen Le Mai