Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link

"Ruchy tektoniczne. O artystycznych symptomach transformacji". Oprowadzanie kuratorskie.

Opublikowano 27 stycznia 2023

11 marca 2023 (sobota) o godzinie 13.00 w Muzeum Sztuki w Łodzi odbędzie się oprowadzanie po wystawie pt. "Ruchy tektoniczne. O artystycznych symptomach transformacji". Oprowadzanie poprowadzi kurator, historyk i krytyk sztuki oraz wykładowca na Wydziale Badań Artystycznych i Studiów Kuratorskich ASP w Warszawie Jakub Banasiak. Wstęp na oprowadzanie w cenie biletu na wystawę + 1 zł. Wystawę można oglądać do 19 marca 2023.

"Tytułowa metafora pozwala wyjść poza wąskie rozumienie transformacji jako jednoznacznego przełomu, który dokonał się w 1989 roku i zmienił ramy ustrojowe oraz system gospodarczy. Wystawa Ruchy tektoniczne traktuje transformację jako proces: uporczywe ścieranie się i przenikanie dwóch systemów, równoczesne wygasanie starego porządku i powstawanie nowego. W latach 80. i 90. XX wieku płyty tektoniczne Wschodu i Zachodu napierały na siebie, aby w końcu stworzyć nową formację skalną – peryferia globalnego kapitalizmu. Zanim to jednak nastąpiło, trwał ruch: niejednoznaczny, deliryczny, czasem gwałtowny, zawsze pełen podskórnych napięć" – mówi kurator, Jakub Banasiak.

Artyści i artystki

Jacek Adamas, Paweł Althamer, Andrzej Awsiej, Rafał Bujnowski, Faustyn Chełmecki, Ewa Ciepielewska, Jerzy Czuraj, Andrzej Dudek-Dürer, Edward Dwurnik, Egon Fietke (właśc. Andrzej Miastkowski), Jarosław Fliciński, Galeria Działań Maniakalnych, Władysław Hasior, Paweł Jarodzki, Joanna Kabala, Marek Kijewski, Kijewski/Kocur (Marek Kijewski, Małgorzata Malinowska), Grzegorz Klaman, Leszek Knaflewski, Paweł Konjo Konnak, Paweł Kowalewski, Jarosław Kozakiewicz, Janina Kraupe-Świderska, Jacek Kryszkowski, Zofia Kulik, Paweł Kwiek, Przemysław Kwiek, Zbigniew Libera, Marcin Maciejowski, Piotr Młodożeniec, Jarosław Modzelewski, Teresa Murak, Yach Paszkiewicz, Praffdata, Mariola Przyjemska, Krzysztof Raczyński, Marek Rogulski, Wilhelm Sasnal, Michał Sidorczyk, Marek Sobczyk, Jacek Staniszewski, Roman Stańczak, Kazik Staszewski, Lech Emfazy Stefański, Karol Suka (właśc. Karol Kazimierski), Eugeniusz Szczudło, Jerzy Truszkowski, Piotr Uklański, Zbigniew Warpechowski, Wspólnota Leeeżeć, Piotr Wyrzykowski, Yo Als Jetzt, Marcelo Zammenhoff (właśc. Piotr Wygachiewicz), Ziemia Mindel Würm, Alicja Żebrowska, Artur Żmijewski

Jakub Banasiak

(ur. 1980) – historyk i krytyk sztuki, kurator, adiunkt w Katedrze Historii Sztuki Polskiej Najnowszej na Wydziale Badań Artystycznych i Studiów Kuratorskich w warszawskiej ASP. Redaktor naczelny rocznika naukowego "Miejsce" (z Mariką Kuźmicz) oraz magazynu krytyczno-artystycznego "Szum" (z Karoliną Plintą). Członek Zarządu Sekcji Polskiej AICA w kadencjach 2015–2017 oraz 2017–2020. Autor licznych tekstów i wywiadów oraz kilku książek. Ostatnio opublikował monografię Proteuszowe czasy. Rozpad państwowego systemu sztuki 1982–1993 (2020). Książka zdobyła nominację do Nagrody im. Jana Długosza.

Co, gdzie, kiedy

"Ruchy tektoniczne. O artystycznych symptomach transformacji". Wystawa

Muzeum Sztuki w Łodzi
ul. Więckowskiego 36

19 listopada 2022 – 19 marca 2023
wernisaż: 18 listopada 2022 o g. 18.00

wstęp wolny

Wydarzenie na Facebooku

Patroni medialni: Czas Kultury, Kultura Liberalna, Notes Na 6 Tygodni

 

 

"Tectonic Movements. On the artistic symptoms of the Transition". Exhibition

"This tectonic metaphor allows us to go beyond our narrow understanding of the Polish Transition as having been an unequivocal breakthrough that took place in 1989, transforming the political and economic landscapes. The Tectonic Movements exhibition looks at the transition as a process: the persistent clash and penetration of two systems, the destruction of the old order and the emergence of a new one. In the 1980s and 90s, the tectonic plates of the East and West pressed against each other to create a new rock formation, being the periphery of global capitalism. Before this came to pass, however, a movement was underway: ambiguous, delirious, sometimes violent, and always full of latent tension" – says curator Jakub Banasiak.

Artists

Jacek Adamas, Paweł Althamer, Andrzej Awsiej, Rafał Bujnowski, Faustyn Chełmecki, Ewa Ciepielewska, Jerzy Czuraj, Andrzej Dudek-Dürer, Edward Dwurnik, Egon Fietke (born Andrzej Miastkowski), Jarosław Fliciński, Galeria Działań Maniakalnych (Krzysztof Skiba), Władysław Hasior, Paweł Jarodzki, Joanna Kabala, Marek Kijewski, Kijewski/Kocur (Marek Kijewski, Małgorzata Malinowska), Grzegorz Klaman, Leszek Knaflewski, Paweł Konjo Konnak, Paweł Kowalewski, Jarosław Kozakiewicz, Janina Kraupe-Świderska, Jacek Kryszkowski, Zofia Kulik, Paweł Kwiek, Przemysław Kwiek, Zbigniew Libera, Marcin Maciejowski, Piotr Młodożeniec, Jarosław Modzelewski, Teresa Murak, Yach Paszkiewicz, Praffdata, Mariola Przyjemska, Krzysztof Raczyński, Marek Rogulski, Wilhelm Sasnal, Michał Sidorczyk, Marek Sobczyk, Jacek Staniszewski, Roman Stańczak, Kazik Staszewski, Lech Emfazy Stefański, Karol Suka (born Karol Kazimierski), Eugeniusz Szczudło, Jerzy Truszkowski, Piotr Uklański, Zbigniew Warpechowski, Wspólnota Leeeżeć, Piotr Wyrzykowski, Yo Als Jetzt, Marcelo Zammenhoff (born Piotr Wygachiewicz), Ziemia Mindel Würm, Alicja Żebrowska, Artur Żmijewski