Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link

Kalendarz Instytutu Badań Literackich PAN z pracami Katarzyny Stanny

Opublikowano 30 stycznia 2023

Nakładem Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk (który jest współwłaścicielem tytułu) został wydany kalendarz prezentujący dwanaście okładek rocznika "Napis. Pismo poświęcone literaturze okolicznościowej i użytkowej, zaprojektowanych przez Katarzynę Stanny (kierującą Pracownią Obrazowania dla Mediów na Wydziale Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych). ASP w Warszawie jest patronem kalendarza.

"Napis. Pismo poświęcone literaturze okolicznościowej i użytkowej"

Założony przez Profesora Janusza Maciejewskiego rocznik naukowy pt. "Napis. Pismo poświęcone literaturze okolicznościowej i użytkowej" powstał w 1994 roku w Pracowni Literatury Okolicznościowej i Użytkowej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie jest wspólnym czasopismem Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk.

Od początku było to pismo nowatorskie, skoncentrowane na pewnym typie zjawisk literackich, z założenia ponadepokowe i interdyscyplinarne. Otworzyło swoje łamy dla młodych i doświadczonych już badaczy różnych dyscyplin zainteresowanych literaturą, a także kulturą okolicznościową i użytkową (historyków, historyków literatury, sztuki, kulturoznawców, językoznawców). Pismo przez lata ewoluowało, zmienił się jego layout, zasięg i sposób funkcjonowania, pojawiło się w przestrzeni internetowej, jego elektroniczna wersja ukazuje się w wolnym dostępie. Zgromadzone na łamach "Napisu" artykuły mają charakter interpretacyjny i edytorski. Uzupełnieniem jest dział recenzji oraz prace studentów i studentek warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, prezentujące wizualne interpretacje przewodniego dla danego numeru tematu.

Okładki zaprojektowane przez Katarzynę Stanny

Pierwsza zaprojektowana przez Katarzynę Stanny okładka periodyku (plansza styczniowa) pochodzi z 2009 roku (numer 15, "Umysły zniewolone. Literatura pod presją"). Zapoczątkowała ona współpracę Redakcji "Napisu" i warszawskiej ASP, która trwa nieprzerwanie już od 13 lat.

"Okładki autorstwa Katarzyny Stanny są niezwykle celną artystyczną realizacją tematów poszczególnych tomów pisma. Często już na etapie pomysłu okładka staje się źródłem gorących dyskusji, gry skojarzeń i konfrontacji różnych punktów widzenia. To ona stanowi wizytówkę każdego numeru, wizualne zaproszenie do świata słów" – mówią redaktorzy.

  • Kalendarz został wydany jako materiał promocyjny.

Partnerzy: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Uniwersytet Warszawski, Akademia Humanistyczna

Patron: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Zadanie promocyjne zostało sfinansowane m.in. ze środków programu "Czasopisma" MKiDN na lata 2021-2022.

Autorka grafiki: Katarzyna Stanny