Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link

Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa na zadanie pn. „Termomodernizacja Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie przy ul. Myśliwieckiej 8 w Warszawie”

Opublikowano 22 lutego 2023

Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne dla zadania pn. „Termomodernizacja budynku Akademii Sztuk Pięknych przy ul. Myśliwieckiej 8 w Warszawie.”

Umowa z MKiDN – Nr 5/DF-V/AF/2023 na kwotę 5 881 000 zł

W ramach powyższych środków Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie – Obiekt przy ul. Myśliwieckiej 8 w Warszawie będą realizowane: roboty budowlane dodatkowe, uzupełniające, na które składają się: prace dekarskie – obróbki dachowe, roboty budowlane polegające na położeniu nowych  tynków na ścianach i sufitach piwnic po wcześniejszym wykonaniu izolacji, kontynuacja robót rozbiórkowych i odtworzeniowych nawierzchni, schodów zewnętrznych, studni i studzienek okien piwnicznych i cokołów, kontynuacja robót instalacyjnych sanitarnych, roboty elewacyjne.