Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link
Identyfikacja graficzna konkursu

Konkurs na projekt statuetki III Międzynarodowego Konkursu Muzyki Polskiej rozstrzygnięty!

Opublikowano 2 marca 2023

Zorganizowany przez Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie i Narodowy Instytut Muzyki i Tańca – konkurs na projekt statuetki III Międzynarodowego Konkursu Muzyki Polskiej został rozstrzygnięty.

20 lutego 2023 roku w siedzibie Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie przy Krakowskim Przedmieściu 5 odbyło się posiedzenie Jury konkursu. Spośród dziewięciu osób, które wzięły udział
w konkursie, Jury w składzie:

 • prof. Prot Jarnuszkiewicz – Prorektor ds. współpracy zewnętrznej i promocji ASP w Warszawie
 • dr hab. Rafał Rychter, prof. Uczelni – Dziekan Wydziału Rzeźby ASP w Warszawie
 • Natalia Zawadzka – Przewodnicząca Samorządu Studenckiego ASP w Warszawie
 • Lech Dzierżanowski – Dyrektor Artystyczny III Międzynarodowego Konkursu Muzyki Polskiej, p. o. Dyrektora Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca
 • Karol Urbański – Zastępca Dyrektora Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca

zwróciło uwagę na zróżnicowanie przedstawionych projektów, wynikające z podejścia kandydatów do zadanego tematu. Po dokonaniu oceny prac konkursowych zgodnie z kryteriami oceny (o których mowa w pkt VI Regulaminu konkursu) Jury zadecydowało o przyznaniu nagród:

 • I miejsce i nagroda w wysokości 8 000 zł:
  Katarzyna Grochowalska
 • II miejsce i nagroda w wysokości 5 000 zł:
  Sara Francuz
 • III miejsce i nagroda w wysokości 3 000 zł:
  Zofia Pilich

Relacja z rozdania nagród, 27 lutego 2023 o g. 13.00, Pałac Czapskich, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Konkurs na projekt statuetki był skierowany do studentek i studentów oraz absolwentek i absolwentów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, którzy nie przekroczyli 35. roku życia. Zadaniem konkursowym było przygotowanie projektu pamiątkowych statuetek, będących nagrodą wręczaną laureatom pierwszych trzech miejsc III MKMP. Statuetka była powinna nawiązywać do muzyki polskiej, zwłaszcza XIX i pierwszej połowy XX wieku, a swoją formą prezentować współczesne trendy projektowe. Oceniane były m.in. oryginalność i atrakcyjność projektu, jego wartość promocyjna, poznawcza, artystyczna i użytkowa. Dzięki oryginalnemu charakterowi oraz wysokim walorom artystycznym statuetki staną się jednym z elementów rozpoznawalnych III Międzynarodowego Konkursu Muzyki Polskiej.

Konkurs na projekt statuetki to jedno z pierwszych wspólnych działań Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca na rzecz rozwoju polskiej kultury muzycznej i tanecznej oraz promocji studentek i studentów oraz absolwentek i absolwentów warszawskiej ASP.

"Współpraca warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych z Narodowym Instytutem Muzyki i Tańca to pretekst do poszukiwań form postrzegania rzeczywistości i wrażliwości na świat – zarówno tych wizualnych, jaki i dźwiękowych. Wynikający ze współpracy konkurs jest zaproszeniem skierowanym do artystek i artystów różnych pokoleń, impulsem aby, czerpiąc ze swojej wrażliwości, ukazali niezwykłą siłę płynącą z połączenia świata wizualnego z przestrzenią dźwięku" – mówi prof. Prot Jarnuszkiewicz, Prorektor ds. współpracy zewnętrznej i promocji.