Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link

Prof. Hanna Jelonek laureatką nagrody J. Sanford Saltus Medal Award

Opublikowano 9 marca 2023

Prof. Hanna Jelonek, związana z Wydziałem Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, jest laureatką prestiżowej nagrody J. Sanford Saltus Medal Award, przyznawanej za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sztuki medalierskiej przez American Numismatic Society. Wręczenie nagrody odbędzie się w październiku 2023 w nowojorskiej siedzibie Amerykańskiego Towarzystwa Numizmatycznego (American Numismatic Society) na Manhattanie.

Wybitne osiągnięcia w dziedzinie sztuki medalierskiej

Prestiżowa nagroda J. Sanford Saltus Medal Award po raz pierwszy została przyznana w 1913 roku z inicjatywy J. Sanforda Saltusa za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sztuki medalierskiej. Profesor Jelonek dołącza do grona znaczących nagrodzonych artystów_ek, m.in.: Jamesa Earla Frasera (1919), Victora Davida Brennera (1922), Paula Manshipa (1925), Lee Lawrie (1937), Donalda DeLue ( 1967), Kauko Räsänen (1986), João Duarte (2011) oraz Ewy Olszewskiej-Borys (1993) i Pawła Leskiego (2014); jest tym samym trzecia Polką wyróżnioną J. Sanford Saltus Medal Award.

Logo American Numismatic Society

prof. Hanna Jelonek

Studiowała na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby w Rzeźby w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu (lata 1976 –1978); od  1978 roku na Wydziale Rzeźby w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w Pracowni Rzeźby powadzonej przez prof. Kazimierza Gustawa Zemłę. Dyplom z wyróżnieniem ze specjalizacji medalierstwa uzyskała w 1981 roku pod opieką promotorską prof. Zofii Demkowskiej. W roku akademickim 1985/86, jako stypendystka Rządu Włoskiego, kontynuowała studia w Szkole Sztuki Medalierskiej w Rzymie (Scuola dell’Arte Della Medaglia presso la Zecca Romana).

W 1990 roku podjęła pracę na Wydziale Rzeźby ASP w Warszawie jako asystentka w Pracowni Medalierstwa i Małej Formy Rzeźbiarskiej, prowadzonej przez prof. Piotra Gawrona. Od 2004 roku prowadzi Pracownię Medalierstwa. W 1998 roku uzyskała stopień doktora w dziedzinie sztuk plastycznych; habilitację w 2005 roku. W 2020 uzyskała tytuł profesorski. W latach 2012 – 2019 sprawowała funkcję dziekana Wydziału Rzeźby.

Uczestniczyła w wielu wystawach oraz konkursach krajowych i zagranicznych, prezentując dorobek medalierski, rzeźbiarski i rysunkowy. Prace jej autorstwa znajdują się w zbiorach m.in.: Muzeum Sztuki Medalierskiej we Wrocławiu, Muzeum Miedzi w Legnicy, Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie oraz w British Museum. Należy do Międzynarodowej Federacji Medalu Artystycznego – FIDEM (International Art Medal Federation). Należy do Zarządu Głównego FIDEM. Pełni funkcję Delegata Krajowego FIDEM.

Nagrody w konkursach, m.in.:

  • J. Sanford Saltus Medal Award – nagroda za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sztuki medalierskiej przyznawana przez American Numismatic Society
  • 2018 – "British Art Medal Society’s Struck Medal Award": międzynarodowa nagroda przyznawana przez BAMS (Brytyjskie Stowarzyszenia Medalu artystycznego) za najlepszy medal bity (tj. powstały technika menniczą) za rok 2018. Nagrodzony medal: "100 lat Szpitala Klinicznego im. Księżnej Anny Mazowieckiej, 1912 – 2012"
  • 2011 – wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie na projekt statuetki "Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP". Organizator konkursu: Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej – Warszawa
  • 2003 – I Nagroda w konkursie na medal bity "Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie 1904 – 2004"
  • 1997 – wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie na medal menniczy, upamiętniający tysiąc lat Gdańska. Praca pt. "Milenium Gdańska 997 – 1997"
  • 1996 – Złoty Medal za rzeźbę "GURU II"; Salon Rzeźby Wiosna 1996. Galeria ZAR w Warszawie.