Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link

Wystawa prof. Piotra Smolnickiego

Opublikowano 9 marca 2023

Od 15 marca 2023 w Galerii -1 w Pałacu Czapskich będzie można oglądać wystawę "40" z okazji jubileuszu czterdziestolecia pracy twórczej prof. Piotra Smolnickiego – artysty i pedagoga na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Wpisana w obchody 55-lecia Wydziału Grafiki wystawa prezentuje prace z ostatnich dwudziestu lat twórczości artysty i potrwa do 7 kwietnia 2023.

Tematem powtarzającym się w prezentowanych na wystawie "40" pracach prof. Piotra Smolnickiego jest czas, przemijanie oraz pamięć. Drukowane na powierzchniach lustrzanych grafiki są – z perspektywy odbijającej się w nich osoby – swoistym zatrzymaniem czasu, a następnie zniknięciem i pojawieniem się nowej postaci. Pracom przyświeca motto zaczerpnięte z "Rozmyślań" M. Aureliusza: "Czas jest rzeką nieodwracalnym strumieniem rzeczy i zdarzeń. Kolejne rzeczy pojawiają się i przemijają, a na ich miejsce przychodzą następne tylko po to aby także przeminąć".

Ważna jest intuicja

"Twórczość Profesora Smolnickiego dotyka świata form elementarnych. Form poddawanych rygorystycznym prawidłom kompozycji i konstrukcji. Ten rodzaj myślenia – odrzuca wszystko to, co wydaje się być przypadkowe i niezaplanowane, stojące w świadomej opozycji do działań harmonijnych i zarazem przewidywalnych. To sztuka wciąż poszukująca nowych terytoriów, na których Piotr podejmuje dialog ze współczesnością – świadomie narusza formalne ograniczenia, czerpie pełnymi garściami ze współczesnych technologii.

Śmiało wkracza w te rejony, na których do tej pory nie był obecny. Eksperymentuje z nowymi technologiami, z drukiem cyfrowym, matrycą, odbitką, fotografią i formą przestrzenną. Przy tak stosowanych zabiegach wizualnych często pojawia się pytanie o technologiczny aspekt dzieła: "jak?". Sądzę, że rzeczywisty dialog ze sztuką Piotra Smolnickiego rozpoczyna się w chwili, gdy zmienimy treść tak zadanego pytania na: "dlaczego?".

Szanuję niezwykle tego rodzaju podejście do sztuki. Szanuję porządek i definiowalność opisywanych przez nią zjawisk oraz technologiczną doskonałość. Szanuję ten rodzaj wysublimowanej intuicji twórczej. Bliskie jest mi też rozumienie obecnych w niej aluzji i podtekstów – im więcej z nich odnajduję w dziele, tym bardziej staje się ono dla mnie obszarem do jego indywidualnej eksploracji. Dziękuję Ci Profesorze, że Ty i Twoja sztuka dają mi taką możliwość". ("Ważna jest intuicja", prof. Jacek Staszewski, Dziekan Wydziału Grafiki ASP w Warszawie)

Relacja fotograficzna z wernisażu wystawy "40" z okazji jubileuszu czterdziestolecia pracy twórczej prof. Piotra Smolnickiego

prof. Piotr Smolnicki

 • dyplom z wyróżnieniem Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Grafiki w Pracowni Grafiki Warsztatowej prof. H.Chrostowskiej;
 • 1982: aneks z malarstwa pod kierunkiem prof. T. Pągowskiej;
 • dwukrotny stypendysta Ministerstwa Kultury i Sztuki;
 • twórca podstaw punktacji ECTS na Wydziale Grafiki ASP w Warszawie;
 • kierownik i organizator zespołu KRK oraz programu KRK dla wyższych szkół plastycznych w Polsce z ramienia MSzW;
 • prodziekan studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kadencji 2005 – 2008;
 • organizator i kierownik pierwszych studiów doktoranckich na ASP w Warszawie na Wydziale Grafiki; twórca programu w/w studiów;
 • dziekan Wydziału Grafiki kadencji 2008 – 2012;
 • senator ASP w Warszawie kadencji 2012 – 2016;
 • członek Rektorskiej Komisji Regulaminowo Statutowej
 • członek Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowego Triennale Sztuk Graficznych IMPRINT
 • profesor Wydziału Sztuki Nowych Mediów Kierunek Grafika Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych;
 • prowadzi Pracownię Dyplomową Grafiki Artystycznej (warsztatowej) III,IV,V r. studiów stacjonarnych, niestacjonarnych i zaocznych na Wydziale Grafiki ASP w Warszawie;
 • wielokrotny promotor i recenzent oraz członek komisji doktorskich, habilitacyjnych i przewodów o tytuł profesora sztuk plastycznych;
 • twórca i organizator oraz kierownik Zakładu Technologii Grafiki Warsztatowej na Wydziale Grafiki;
 • kierownik Katedry Grafiki Warsztatowej
 • zajmuje się: grafiką, rysunkiem, fotografią, obiektem graficznym;
 • wystawy indywidualne i zbiorowe w kraju i zagranicą: w USA, Niemczech, Francji, Szwecji, Finlandii, Czechach, Słowacji, Ukrainie, Grecji, Węgrzech, Chorwacji, Argentynie, Chinach.

Co, gdzie, kiedy

"40"
Wystawa prof. Piotra Smolnickiego z okazji 40-lecia pracy twórczej

Galeria -1, Pałac Czapskich,
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
ul. Krakowskie Przedmieście 5

15 marca – 7 kwietnia 2023
wystawa czynna: wt. – niedz. g. 12.00 – 19.00
wernisaż: 15 marca 2023, g. 18.00

współpraca merytoryczna: Krzysztof Smolnicki
Wystawa jest pisana w obchody 55-lecia Wydziału Grafiki ASP w Warszawie.

Identyfikacja wizualna: prof. Błażej Ostoja - Lniski