Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link
Front budynku Kancelarii Premiera. źródło: KPRM

Nagroda Prezesa Rady Ministrów

Opublikowano 10 marca 2023

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 maja 2019 r. (Dz.U. z 2019 r., poz.976) oraz z dnia 31 grudnia 2021 r. (Dz.U. z 2021, poz. 2503) w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów oraz wzoru wniosku o ich przyznanie Nagroda Prezesa Rady Ministrów może zostać przyznana za:

  • wyróżniającą się rozprawę doktorską
  • wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego
  • za osiągnięcia w zakresie działalności naukowej w tym twórczości artystycznej lub działalności wdrożeniowej

Wniosek wraz z kompletem dokumentów należy złożyć w terminie do 12 kwietnia br. w Biurze Rektora i Kanclerza ASP w Warszawie. Kontakt: rektorat@asp.waw.pl tel. 22 320 02 12

Rektor może zgłosić jednego kandydata do każdej z kategorii nagród. Wniosek zaopiniowany przez Senat Rektor składa do Prezesa Rady Ministrów terminie do 30 kwietnia br.