Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link

"Strategie obrazowania". Wystawa Pracowni nr 6 Wydziału Grafiki

Opublikowano 15 marca 2023

Od 9 marca 2023 w Galerii Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego im. Prof. Włodzimierza Kotkowskiego jest prezentowana wystawa Pracowni Grafiki Koncepcyjnej i Intermedialnej (Pracowni nr 6) Wydziału Grafiki ASP w Warszawie, prowadzonej przez prof. Andrzeja Węcławskiego i dr Kamila Zaleskiego, zatytułowana "Strategie obrazowania". Biorą w niej udział dwadzieścia dwie osoby studenckie oraz prowadzący pracownię. Przygotowana w ramach współpracy z Pracownią Grafiki Cyfrowej ISP, prowadzona przez  prof. Joannę Janowska-Augustyn i dr Marcina Dudka, wystawa została wpisana do programu obchodów 55-lecia Wydziału Grafiki ASP w Warszawie. Potrwa do 10 kwietnia 2023. W maju 2023 studenci_tki i wykładowcy_czynie z Rzeszowa zaprezentują swoje prace w Galerii Pracowni nr 6.

Strategie obrazowania

Motywem przewodnim wystawy  jest ukazanie grafiki artystycznej jako zjawiska ciągle żywego i obecnego w sztuce współczesnej, wykorzystywanego na różne sposoby przez artystów_tki. Na wystawie prezentowany jest wybór prac studentów_ek i pedagogów_żek z Pracowni Grafiki Koncepcyjnej i Intermedialnej (Pracowni nr 6), działającej na Wydziale Grafiki ASP w Warszawie.

Prace są fragmentami większych cykli tematycznych i obszernych realizacji dyplomowych. Podejmowane tematy i stosowane metody graficzne są odpowiedzią na stawiane przed studentami_tkami zadania: "Kultura-natura", "Atlas", "Granica", "Zewnętrzne-wewnętrzne", "Wonderland". Przedstawione realizacje są wynikiem przeprowadzenia szeregu badań, połączenia eksperymentów technologicznych z dziedziny druku z poszukiwaniami idei, nowymi sposobami prezentacji i zastosowania różnych materiałów.

Uczestniczki i uczestnicy wystawy

Gabriela Bałdyga, Katarzyna Iwańczuk, Ewelina Kogut, Alicja Krzyżanowska, Marta Krupa, Zuzanna Kuglasz, Natalia Lewandowska, Zofia Leszczyńska, Anna Mazgaj, Urszula Mierzwa, Tomasz Plawski, Maria Pakier, Anna Rendecka, Julia Reguła, Wojciech Szeweluk, Adam Skrzypiec, Maurycy Sobański, Łukasz Sawicki, Natalia Wierniewska, Inga Wójcik, Wacław Warchoł, Katarzyna Zawada, Kornelia Zelisko, dr Kamil Zaleski, prof. Andrzej Węcławski.

Zdjęcia z wernisażu wystawy "Strategie obrazowania", 9 marca 2023, Galeria ISP w Rzeszowie

 

Pracownia nr 6

Pracownia Grafiki Koncepcyjnej i Intermedialnej prof. Andrzeja Węcławskiego i dr Kamila Zaleskiego ASP w Warszawie, znana jako Pracownia nr 6 powstała w 2007 roku jako jedna z pierwszych oferujących studentom_kom nowy typ programu nauczania grafiki, oparty zarówno o nowe media, jak i tradycyjny warsztat graficzny. Podstawowym celem Pracowni jest rozwijanie umiejętności budowania koncepcji i strategii obrazowania. Program obejmuje spektrum zagadnień tematycznych i ćwiczeń praktycznych analizujących jak poprzez rozszerzenie warsztatu o nowe media zmieniają się: miejsce, sposób tworzenia i oddziaływanie grafiki artystycznej oraz jej definicja, zastosowanie niematerialnej matrycy oraz procesu zapisu cyfrowego jako źródła kreacji, wykorzystanie grafiki do realizacji pokazów multimedialnych i instalacji graficznych.


Pracownia nr 6 (widok ogólny).

Galeria Pracowni nr 6

W ramach programu Pracowni nr 6 organizowane są: wystawy, wykłady, warsztaty, pokazy filmowe i multimedialne z zakresu kultury współczesnej. Przygotowywane są także wspólne wyjazdy ze studentami_tkami. Pracownia posiada zaplecze warsztatowe i bogatą bibliotekę. W ramach posiadanej przestrzeni, od wielu lat prowadzona jest Galeria Pracowni nr 6, w której organizowane są indywidualne i zbiorowe wystawy prac studentów_ek, wystawy  i wykłady prowadzone przez zapraszanych artystów_tki. Studenci_tki i absolwenci_tki pracowni otrzymali liczne nagrody i uczestniczyli na ważnych wystawach m.in. Biennale Grafiki Studenckiej w Poznaniu (nagroda Grand Prix i liczne wyróżnienia), Międzynarodowym Triennale Grafiki w Krakowie, Triennale Grafiki Polskiej w Katowicach, cyklicznej wystawie wybranych dyplomów z ASP w Warszawie UpComing 2022 (nagroda główna, za najlepszy dyplom w kategorii sztuka).

Wybrane prace prezentowane na wystawie

Co, gdzie, kiedy

"Strategie obrazowania". Wystawa Pracowni Grafiki Koncepcyjnej i Intermedialnej  Prof. Andrzeja Węcławskiego i dr Kamila Zaleskiego Wydziału Grafiki ASP w Warszawie

Galeria Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego
ul. Aleja Majora Wacława Kapisto 2A, Rzeszów

wystawa czynna: 9 marca – 10 kwietnia 2023
wernisaż: 9 marca 2023, g. 15.00                                                                                                  

koncepcja wystawy: Andrzej Węcławski, Kamil Zaleski                                                                   
kuratorzy: Marcin Dudek, Joanna Janowska-Augustyn

Wystawa została wpisana do programu obchodów 55-lecia Wydziału Grafiki ASP w Warszawie.