Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link

"Zielniki. Ochrona i konserwacja", dr Magdalena Grenda-Kurmanow

Opublikowano 20 marca 2023

Nakładem Wydawnictwa Naukowego PWN ukazała się książka, związanej z Wydziałem Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Warszawie, dr Magdaleny Grendy-Kurmanow pt. "Zielniki. Ochrona i konserwacja". Publikacja powstała na bazie pracy doktorskiej obronionej w styczniu 2022 roku.

"Zielniki. Ochrona i konserwacja" to opracowanie obejmujące historię powstawania zielników z uwzględnieniem najstarszych polskich zbiorów zielnikowych, technikę i technologię wykonania zielników, zagadnienia etyczne dotyczące gromadzenia i konserwacji zbiorów przyrodniczych, opis procesów degradacji, metod konserwacji prewencyjnej i propozycję bezpiecznej metodologii ochrony i konserwacji i zielników. Książka stanowi podstawę do odpowiedzialnego dokumentowania otaczającej nas informacji biologicznej, które jako dziedzictwo docenią przyszłe pokolenia.

dr Magdalena Grenda-Kurmanow

Magister w zakresie konserwacji i restauracji książki, grafiki i skóry zabytkowej (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, 2010). Nagrodzona przez Stowarzyszenie Konserwatora Zabytków w konkursie na najlepsze prace studialne, naukowe oraz popularyzatorskie dotyczące ochrony zabytków i muzealnictwa. Doktor sztuki w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki (tytuł pracy: "Konserwacja i restauracja zabytkowych zielników a zachowanie jakości materiału genetycznego roślin", Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, 2022).

Od 2017 roku pracuje na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki na ASP w Warszawie w Katedrze Konserwacji i Restauracji Starych Druków i Grafiki, w Pracowni Konserwacji i Restauracji Grafiki i Rysunku. Studia podyplomowe: Nowoczesne techniki analityczne dla konserwacji obiektów zabytkowych (2012/13, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Chemii); Ziołoznawstwo, (2014/15, Uniwersytet Rzeszowski), Prawo dowodowe i kryminalistyka, (2021/2022, Uniwersytet Warszawski). Kursy: Training and Standards in the Care of Botanical Collections (grudzień 2013); SYNTHESYS meeting: Curation of ethnobiological collections (czerwiec 2013).

zdjęcie główne: fragment okładki książki dr Magdaleny Grendy-Kurmanow "Zielniki. Ochrona i konserwacja".