Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link

Wystawa malarstwa Ani Grzymały. Nagroda Inicjatywy ENTRY

Opublikowano 30 marca 2023

Od 14 kwietnia do 10 czerwca 2023 w warszawskiej Galerii Promocyjnej będzie prezentowane malarstwo Ani Grzymały. Wystawa pt. "A rzeki popłyną syropem z daktyli" stanowi nagrodę Inicjatywy ENTRY, przeznaczoną dla absolwentów i absolwentek studiów magisterskich Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Otwarcie: 14 kwietnia g. 19.00.

Bunt i niezadowolenie powołują do życia każdą utopię

Ania Grzymała w najnowszym cyklu malarskim „A rzeki popłyną syropem z daktyli” wyraża niezgodę na świat zastany. Marzy, fantazjuje, antycypuje, projektuje i eksperymentuje. Nie boi się rozwijania wyobraźni społecznej, nawet jeśli może być posądzona o infantylność czy naiwność. W najnowszych obrazach wychodzi od frazy kończącej klasyczne bajki "i żyli długo i szczęśliwie". Pyta, jak mogłaby wyglądać utopia i co należałoby kolektywnie zrobić, żeby zaistniała. Pisze baśń i na jej podstawie maluje obrazy, przedstawiające etapy ewolucji społeczeństwa w stronę "lepszego świata dla wszystkich".

Logika karnawału

Na jej obrazach papież rozmawia z delfinami, biznesmeni siadają w ławkach szkolnych, spod czapek wyjmowane są "ziarenka nienawiści", a zabawa kończy się wspólną kąpielą w jacuzzi przedstawiciela Ku Klux Klanu, wydry i muzułmanki. Mimo symbolicznego ukarania "agresorów" i sprawców niesprawiedliwości Grzymała jest daleka od moralizatorstwa i etycznych ocen. Przedstawiony przez nią świat rządzi się logiką karnawału. Wszystko jest w nim na opak, role społeczne są odwracane i dzieją się rzeczy niemożliwe. Poprzez śmieszność baśniowych zdarzeń zwraca uwagę na absurdalność i arbitralność istniejącej rzeczywistości polityczno-społecznej. Artystka wierzy w sprawczość i performatywną moc słów oraz obrazów. Pisze i maluje swoją utopię z perspektywy "usytuowanej". W kontrze do znanych utopii historycznych, nie umieszcza jej na oddalonej wyspie czy w fantastycznej krainie. Ulokowuje ją w wyraźnym "tutaj" – polskiej rzeczywistości, wśród ursynowskich bloków, we wschodnio europejskiej metropolii, kilkaset kilometrów od toczącej się wojny, w kraju spolaryzowanym politycznie i mierzącym się z nierównościami ekonomicznymi.

Wystawie towarzyszy słuchowisko z baśnią, które można posłuchać w przestrzeni wystawy oraz odtworzyć online. Artystka zaprasza do zapisywania i dzielenia się swoimi pomysłami na naprawę świata. Jest to pierwszy krok do kolektywnego wymyślania lepszej rzeczywistości. Zacznijmy więc od bycia bardzo niezadowolonymi.

Nagroda ENTRY

Nagroda Inicjatywy ENTRY przeznaczona jest dla absolwentów i absolwentek studiów magisterskich Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Celem Konkursu jest wspieranie młodych twórców i twórczyń wkraczających na ścieżkę artystyczną oraz umożliwienie rozpoczęcia samodzielnej działalności w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu. Co roku dwie osoby otrzymują stypendium oraz możliwość prezentacji swoich prac w ramach indywidualnej wystawy w naszej galerii. Nagroda przyznawana jest nieprzerwanie od 2002 roku, a jej laureatami byli m.in. Marta Nadolle, Grzegorz Gwiazda, Maja Kitajewska, Yui Akiyama czy Bożna Wydrowska. Inicjatywa jest efektem współpracy Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, państwa Agnieszki i Pawła Gieryńskich, pana Dariusza Wasylkowskiego oraz Galerii Promocyjnej.

Co, gdzie, kiedy

"A rzeki popłyną syropem z daktyli".
Wystawa malarstwa Ani Grzymały (Nagroda Inicjatywy ENTRY)

kuratorka: Michalina Sablik
koordynacja: Kaja Werbanowska

Galeria Promocyjna
Staromiejski Dom Kultury
Rynek Starego Miasta 2
00-272 Warszawa

14 kwietnia – 10 czerwca 2023
otwarcie: 14 kwietnia g. 19.00

Partnerzy: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Inicjatywa ENTRY

Opracowano na podstawie materiałów prasowych.