Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link

Inicjatywa Entry 2023. Open Call do 10 kwietnia

Opublikowano 3 kwietnia 2023

Jeszcze tylko do 10 kwietnia trwa nabór wniosków do dwudziestej edycji konkursu o nagrodę Inicjatywy Entry. Celem Konkursu jest wspieranie młodych twórców i twórczyń, wkraczających na ścieżkę artystyczną oraz umożliwienie im rozpoczęcia samodzielnej działalności po uzyskaniu dyplomu. Organizatorami konkursu są: Inicjatywa ENTRY, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Galeria Promocyjna oraz Staromiejski Dom Kultury. Fundatorami nagrody są państwo Agnieszka i Paweł Gieryńscy oraz pan Dariusz Wasylkowski. 

W drodze naboru wyłonione zostaną dwie osoby, które otrzymają:

  • jednorazowe stypendium wysokości 18 tys. złotych,
  • wystawę indywidualną w Galerii Promocyjnej w Warszawie w 2024 roku,
  • wydanie katalogu towarzyszącego wystawie.

Skład Komisji Konkursowej: Paweł Gieryński, Dariusz Wasylkowski, dr hab. Barbara Kowalewska, prof. Uczelni, prof. Tomasz Milanowski, dr hab. Romuald Woźniak, prof. Uczelni, Aleksander Hudzik, Magda Lipska, Kaja Werbanowska, Michalina Sablik

Open Call

  • open call skierowany do: absolwentów i absolwentek studiów magisterskich warszawskiej ASP, którzy ukończyli studia w roku 2022
  • deadline: 10 kwietnia 2023
  • zgłoszenia należy nadsyłać na mail: rektorat@asp.waw.pl
  • więcej informacji i regulamin konkursu
  • rozstrzygnięcie konkursu: maj 2023 r.

Inicjatywa Entry

Przedsięwzięcie zainicjowane zostało przez państwa Agnieszkę i Pawła Gieryńskich oraz pana Dariusza Wasylkowskiego. Nagroda przyznawana jest corocznie, nieprzerwanie od 2002 roku. W ramach działania Inicjatywy ENTRY dyplomanci i dyplomantki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie mogą ubiegać się o otrzymanie jednorazowego stypendium pieniężnego. Efekty pracy artystycznej laureatów są prezentowane na wystawie w Galerii Promocyjnej w Warszawie, kierowanej przez Panią Kaję Werbanowską.

Organizatorzy: