Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link

"Elementy Budowy Obrazu II". Wystawa studencka Pracowni Struktur Wizualnych

Opublikowano 4 kwietnia 2023

Do 25 kwietnia 2023 na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (Krakowskie Przedmieście 5) można oglądać wystawę wybranych prac studentek i studentów II roku Pracowni Struktur Wizualnych pt. "Elementy Budowy Obrazu II". Otwarcie wystawy: 4 kwietnia o godzinie 14.00.

Uczestniczki / uczestnicy wystawy

Ieva Aleksandrovič, Joanna Bocheńska, Angelika Czerwińska, Anna Dąbrowska, Karol Gniazdowski, Paulina Kitlas, Paweł Kopaczewski, Karol Kowalczyk, Michelle Liebich, Agata Murawiec, Julita Nastańska, Jeremi Nowiński, Florentyna Ostrowska, Aleksandra Pawelec, Karolina Pidkova, Marta Piotrowska, Maja Salamończyk, Paulina Snopek, Grzegorz Sochacki, Julia Śmiarowska, Karol Wanat, Damian Wawrzusiszyn, Inga Wójcik, Alicja Zwierzchoniewska, Agnieszka Żądło

Rytm, Akcenty, Metafora – asamblaż / obiekt

Na wystawie są prezentowane wybrane ćwiczenia: "Rytm", "Akcenty", "Metafora-asamblaż / obiekt", wykonane przez studentki i studentów II roku w semestrze zimowym w Pracowni Wiedzy o Działaniach i Strukturach Wizualnych. Trzeci semestr ma dwa ćwiczenia malarskie i jedno przestrzenne. W "Rytmie" poruszane są zagadnienie "muzyczności" powtarzających się form i barw w obrazie. W "Akcentach" studentki i studenci uczą się budowania hierarchii w kompozycjach  ̶  na co zwrócić uwagę widza. Istotnym założeniem obu ćwiczeń jest budowa cyklu sześciu prac o spójnych środkach wyrazu. Cykl jest jak gdyby autorską wystawą w miniaturze. Na koniec semestru studentki i studenci przechodzą do pracy przestrzennej. Tworzą asamblaże albo obiekty, poprzez które proponują własną "metaforę", do oczytania przez odbiorców. Ćwiczenia zrealizowane są pod opieką: dr hab. Jana Mioduszewskiego, prof. ASP, mgr Moniki Kopczewskiej oraz dr Grzegorza Kozery.

"W dydaktyce prowadzonej w Pracowni (Struktur Wizualnych) chodzi nam o uniwersalne zagadnienia kompozycyjne (rytm, akcenty), które wyrażą się w indywidualnej interpretacji. A także o relacje pomiędzy płaszczyzną a przestrzenią. Mamy nadzieję, że te zamierzenia programowe da się zauważyć w wystawie "Elementy Budowy Obrazu", do której oglądania zapraszamy" – mówi dr hab. Jan Mioduszewski, prof. ASP.

Co, gdzie, kiedy

"Elementy Budowy Obrazu II". Wystawa wybranych prac studentek i studentów II roku Pracowni Struktur Wizualnych, Wydział Malarstwa ASP w Warszawie.
Ćwiczenia zrealizowane pod opieką dr hab. Jana Mioduszewskiego, prof. ASP, mgr Moniki Kopczewskiej oraz dr Grzegorza Kozery.

Wydział Malarstwa, II piętro
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
ul. Krakowskie Przedmieście 5

4 – 25 kwietnia 2023
Otwarcie wystawy: 4 kwietnia g. 14.00

Identyfikacja wizualna: Karol Gniazdowski