Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link

Współpraca z Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów oraz Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie

Opublikowano 6 kwietnia 2023

6 kwietnia 2023 roku Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie zawarła porozumienie o współpracy z Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów oraz Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie. Współpraca będzie dotyczyć działalności: kulturalnej, edukacyjnej, informacyjnej, wystawienniczej i innych wspólnych przedsięwzięć, realizowanych w budynku przy  Krakowskim Przedmieściu 5, którego właścicielem jest ASP w Warszawie.

Zawarte w Pałacu Czapskich porozumienie w zakresie realizacji celów i zadań statutowych wszystkich trzech instytucji we wspólnym miejscu promocji podpisali: dr Paulina Florjanowicz – Dyrektorka  Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Paweł Jaskanis – Dyrektor Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie oraz prof. Błażej Ostoja Lniski – Rektor ASP w Warszawie.

Zlokalizowana przy Trakcie Królewskim przestrzeń wspólnej promocji Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie oraz Akademii sztuk Pięknych w Warszawie jest integralną częścią projektu dotyczącego przebudowy Pałacu Czapskich i jego otoczenia i wpisuje się w cele związane z rewitalizacją tego miejsca.

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Jako publiczna uczelnia artystyczna realizuje cele statutowe takie jak: kształcenie studentów_ek w zakresie przygotowania ich do pracy twórczej, zawodowej i naukowej;  upowszechnianie osiągnieć nauki i kultury, m.in. poprzez gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych, informacyjnych, archiwalnych i muzealnych; działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych oraz kształcenie i promowanie kadr naukowych i artystycznych.

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Kontynuuje tradycję mecenatu kulturalnego króla Jana III (twórcy wilanowskiej rezydencji królewskiej)  i Stanisława Kostki Potockiego (twórcy wilanowskiego muzeum) – działa na rzecz upowszechniania wiedzy z zakresu historii, historii sztuki, edukacji artystycznej, konserwacji dzieł sztuki i rzemiosła artystycznego. Muzeum upowszechnia i dokumentuje swoje zbiory poprzez działalność wystawienniczą, wydawniczą i edukacyjną oraz prowadzenie programów kulturalnych.

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

Jest państwową instytucją kultury powołaną w celu upowszechniania wiedzy o muzeach, muzealiach, zbiorach publicznych i obiektach zabytkowych oraz kształtowania świadomości społecznej w zakresie zachowania dziedzictwa kulturowego. Prowadzi działalność na rzecz rozwoju muzeów i efektywnego wykorzystania ich potencjału. Wspiera działalność edukacyjną muzeów. Popularyzuje historyczne, artystyczne i naukowe wartości muzealiów i zabytków.

Przestrzeń wspólnej promocji

Dla należącego do Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie budynku, zlokalizowanego przy Krakowskim Przedmieściu 5, przewidywane są funkcje informacyjno – promocyjne. Jako miejsce ogólnodostępne, zlokalizowane na "szlaku" turystycznym osób zwiedzających stolicę, zaoferuje przyjazną przestrzeń do spotkań, warsztatów, wydarzeń kulturalnych itp. oraz… nowoczesny sklep i otwartą czytelnię wydawnictw wszystkich trzech instytucji.