Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link

Studenckie koła naukowe ASP w Warszawie z dofinansowaniem Ministerstwa Edukacji i Nauki

Opublikowano 17 kwietnia 2023

Dwa koła naukowe z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie znalazły się w gronie laureatów programu "Studenckie koła naukowe tworzą innowacje Ministerstwa Edukacji i Nauki": Koło Przyjaciół Zabytkowej Fotografii z Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki oraz Koło Naukowe "Nowa ceramika" z Wydziału Rzeźby.

Koło Przyjaciół Zabytkowej Fotografii z Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, którym opiekuje się dr hab. Izabela Zając, prof. uczelni, otrzymało kwotę 49 136,00 zł na realizację projektu "Powrót do przeszłości. Warsztat dawnego fotografa z perspektywy studenta konserwacji – problematyka ochrony". Działającemu pod opieką dr. hab. Stanisława Bracha, prof. uczelni, Kołu Naukowemu "Nowa ceramika" z Wydziału Rzeźby przyznano 67 801,00 zł na przygotowanie projektu "Utrwalone w ogniu".

Program "Studenckie koła naukowe tworzą innowacje" został uruchomiony między innymi w celu pomocy kołom w realizacji innowacyjnych projektów oraz usprawnienia mechanizmu transferu technologii i rozwiązań technicznych powstałych w ramach działalności kół do sfery gospodarczej.