Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link

Platforma UAx. Mentorska inicjatywa ELIA dla studentów_ek uczelni artystycznych w Ukrainie

Opublikowano 18 kwietnia 2023

Platforma UAx to ważna inicjatywa ELIA wspierająca i mentorska dla studentów i studentek kierunków artystycznych i wyższych uczelni artystycznych w Ukrainie. Program UAx został opracowany w połowie 2022 roku we współpracy z Abakanowicz Arts and Culture Charitable Foundation (AACCF) i powstał w kontekście inwazji na Ukrainę. ASP w Warszawie wraz z The Estonian Academy of Arts tworzy grupę skupiającą się na pomocy dla Lviv National Academy of Arts oraz Kharkiv State Academy of Design and Arts.

Platforma UAx będzie bezpośrednio wspierać ukraińskich studentów i studentki sztuki poprzez rówieśniczy mentoring, wymianę wiedzy i budowanie potencjału reprezentowanych przez nich instytucji, we współpracy z akademiami sztuki i uniwersytetami w całej UE i poza nią.

Sieć siostrzanych szkół artystycznych

Istotą programu jest utworzenie sieci siostrzanych szkół, łączącej szkoły artystyczne na Ukrainie z uniwersytetami członkowskimi ELIA w całej Europie. W pierwszym roku partnerami będzie dziesięć szkół – pięć z Ukrainy, pięć z Niemiec oraz z Estonii, Polski, Holandii i Czech. W trzecim roku liczba szkół wzrośnie do trzydziestu. Uczelnie członkowskie ELIA zapewnią wsparcie w postaci profesjonalnego mentoringu pomiędzy nauczycielami i studentami na Ukrainie. Do 2025 roku prawie 200 ukraińskich studentów i studentek otrzyma profesjonalną opiekę mentorską w ramach programu jako stypendyści_tki Abakanowicz Arts and Culture Charitable Foundation (AACCF).

Wsparcie społeczności ELIA

15 ukraińskich szkół artystycznych, które wezmą udział w programie zostanie w pełni dotowanymi członkami ELIA na trzy lata i uzyska wsparcie 280-osobowej społeczności ELIA i instytucji wyższego szkolnictwa artystycznego oraz dostęp do wszystkich programów, zasobów i sieci ELIA dla personelu i studentów_ek tych instytucji. Ponadto, poszczególnym studentom i studentkom znajdującym się w potrzebie, w nagłych wypadkach zostaną przyznane stypendia, aby mogli_ły kontynuować naukę w ukraińskich szkołach artystycznych. AACCF działa jako główny fundator platformy. Inni współtwórcy to szkoły siostrzane spoza Ukrainy, z których wszystkie wniosą do projektu czas i wiedzę, a także fundusze na mobilność zapewnione przez projekt Unii Europejskiej Erasmus+.

Uruchomienie UAx obejmowało następujące działania:

 1. Znalezienie pięciu Ukraińskich Szkół Siostrzanych chętnych do udziału w platformie i pilotażu:
 • Kharkiv State Academy of Design and Arts
 • P. Kotlyarevsky Kharkiv National University of Arts
 • Kyiv National I.K. Karpenko-Karyi University of Theatre, Cinema, and Television
 • Lviv National Academy of Arts
 • V. Nezhdanova Odesa National Music Academy
 1. Znalezienie pięciu siostrzanych szkół spoza Ukrainy, które chcą zainwestować w platformę i wziąć udział w pilotażu:
 • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
 • The Estonian Academy of Arts (EKA), Tallinn, Estonia
 • Film University Babelsberg Konrad Wolf, Potsdam, Germany
 • University of Utrecht (HKU), The Netherlands
 • Academy of Fine Arts Prague (AVU), Czech Republic
 1. Uruchomienie UAx dla prasy, opinii publicznej i członkostwa ELIA.
 2. Kuratorstwo i realizacja konsultacji społecznych w Helsinkach.
 3. Koordynacja obecności Sióstr Ukraińskich Szkół w Helsinkach i ich powrotu na Ukrainę.