Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link

"Rekonfiguracje". Wystawa w Muzeum Mazowieckim w Płocku

Opublikowano 29 kwietnia 2023

Od 18 kwietnia do 28 maja 2023 w Muzeum Mazowieckim w Płocku będzie prezentowana wystawa wykładowców_czyń ASP w Warszawie pt. "Rekonfiguracje". Kuratorem wystawy jest prof. Włodzimierz Szymański. Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie współorganizuje to wydarzenie.

"Wystawa "Rekonfiguracje" ma na celu ukazanie zachodzących zmian w obszarze społeczno-kulturowym. Przyjęta tolerancja w tworzeniu obrazu i relacyjności dla powstałych nowych obszarów, estetycznych znaczeń doprowadza do określenia stanu posiadania tu i teraz wobec kulturowych przemian. Projekt otwarty jest na różne media, technologie, a jedyną cenzurą dla zachodzących zjawisk jest tolerancja" – mówi kurator wystawy, prof. Włodzimierz Szymański.

"Tytuł wystawy odnosi się do reinterpretacji doświadczenia polegającej na ponownym przemyśleniu jego istoty. Współczesne doświadczenie jako kontekst i przedmiot wystawy poddane jest różnorodnym znaczeniom, a samo tworzenie i konstytuowanie się konkretnych postaw twórczych opiera się o doświadczenie rozpięte między empiryzmem, a idealizmem. Zestawienie tak rozumianego doświadczenia doprowadza do estetycznego zmierzchu idei piękna na rzecz autonomizacji sztuki z otwarciem na funkcjonowanie w przestrzeni publicznej, aż po relacje transkulturowe uwzględniające obecny transhumanizm i sztuczną inteligencję" – wyjaśnia prof. Włodzimierz Szymański.

Uczestnicy i uczestniczki wystawy

Ewa Bobrowska, Tymoteusz Bryndal, Prot Jarnuszkiewicz, Paula Jaszczyk, Karol Jaworowski, Klaudia Kiercz Długołęcka, Piotr Kopik, Mateusz Kowalczyk, Dorota Kozieradzka, Witold Krassowski, Piotr Kucia, Anita Kwiatkowska, Ryszard Ługowski, Izabela Maciusowicz, Monika Murawska, Adam Myjak, Błażej Ostoja Lniski, Krzysztof Olszewski, Sławomir Ratajski, Piotr Smolnicki, Katarzyna Stanny, Antoni Starowieyski, Maria Strzelecka, Paweł Susid, Maciej Szczęśniak, Michał Szuszkiewicz, Włodzimierz  Szymański, Maryna Tomaszewska, Mieczysław Wasilewski, Mariusz Wideryński, Jakub Wróblewski, Andrzej Zwierzchowski

Relacja fotograficzna z wernisażu wystawy "Rekonfiguracje"

Co, gdzie, kiedy

"Rekonfiguracje". Wystawa wykładowców_czyń ASP w Warszawie
Kurator wystawy: prof. Włodzimierz Szymański

18 kwietnia – 28 maja 2023
wernisaż: 18 kwietnia 2023, g. 17.00

Partner wydarzenia: Muzeum Mazowieckie w Płocku
Współorganizator wydarzenia: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Identyfikacja graficzna: Klaudia Kiercz-Długołęcka