Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link

"Mapowanie obrazu. Między estetyczną teorią a praktyką". Wykład dr. Kamila Lipińskiego.

Opublikowano 11 maja 2023

17 maja 2023 (środa) o g. 18.00 na Wydziale Badań Artystycznych i Studiów Kuratorskich (sali 1.15) odbędzie się otwarty wykład dr. Kamila Lipińskiego "Mapowanie obrazu. Między estetyczną teorią a praktyką". Spotkanie dotyczy autorskiego rozwinięcia koncepcji mapowania poznawczego Fredrica Jamesona jako metody zestawień obrazowych koncentrując się na przestrzennych aspektach przeobrażeń we francuskiej filozofii różnicy i współczesnych dyskursach kulturowych, do jakich należy chociażby dyskusja wokół estetyki migracyjnej, nomadyczności, diasporyczności, de-egzotyzacji innego, repatriacji, oscylacji między Wschodem a Zachodem.

Zarysowane problemy ukazane są w kontekście prac audiowizualnych, w których tematyka przekraczania granice, zarówno w sensie geopolitycznym, jak i cielesnym odgrywa znaczącą rolę. Przybliżywszy tradycję neoawangardowych prób audiowizualnych – korzystających ze strategii transgresji i separacji obrazu i dźwięku, zestawień obrazów – prześledzimy strategie decentracji, jakie również towarzyszą praktykom relokacji oraz „migracji” ruchomego obrazu do galerii i muzeów począwszy od lat 90. XX w.

Kamil Lipiński

Doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, Alma Mater UAM w Poznaniu, asystent w Zakładzie Studiów nad Kulturą i Mediami Uniwersytetu w Białymstoku. Co-Chair of Film-Philosophy NECS Work Group, tłumacz. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami i European Network of Cinema and Media Studies, Société Française de Philosophie. Zainteresowania naukowe Lipińskiego oscylują wokół metodologii sztuk wizualnych ze szczególnym uwzględnieniem dyskursów przestrzeni, teorii kultury, praktyk kontrkulturowych, French Theory i kina eksperymentalnego.

Co, gdzie, kiedy

"Mapowanie obrazu. Między estetyczną teorią a praktyką". Otwarty wykład dr Kamila Lipińskiego.

17 maja 2023, g. 18.00

Wydział Badań Artystycznych i Studiów Kuratorskich, sala 1.15


zdjęcie główna: Kamil Lipiński